Basiscursus Grondmechanica 2019

tot

De basiscursus Grondmechanica richt zich tot alle personen die regelmatig in contact komen met grondmechanische problemen.

De basiscursus Grondmechanica wordt gedoceerd om iedereen in staat te stellen zich vertrouwd te maken met een aantal grondmechanische begrippen zoals korrelspanningen, totaalspanningen, draagvermogen van ondiepe funderingen, zettingen, draagvermogen van palen. Voor het volgen van de cursus is geen voorkennis van geologie / grondmechanica vereist.

 

De gedoceerde begrippen zullen worden verduidelijkt aan de hand van getallenvoorbeelden. Van de  cursisten wordt verwacht dat ze aan het einde van iedere les zelf eigenhandig een aantal oefeningen  oplossen.

Organisator

IE-NET V.Z.W.

Praktische info

Locatie:

Ingenieurshuis
Desguinlei 214
2018 Antwerpen