Beperking van emissies en optimale inplanting van veestallen in Vlaanderen

tot

Waar dient een veehouder rekening mee te houden bij het inplanten van een veestal?

Bij de bouw van een stal moet de veehouder met heel veel factoren rekening houden. Er worden hoge eisen gesteld op vlak van dierenwelzijn, milieu, agrarische architectuur, brandveiligheid, arbeidsveiligheid en –gemak, … Bovendien houdt de veehouder best rekening met omwonenden en gaat hij/zij met hen in dialoog om draagvlak te creëren. Hierbij is het van groot belang om o.a. de emissies van geur, fijn stof en ammoniak zoveel mogelijk te beperken en aandacht te hebben voor de inplanting van de stal in de omgeving.

Organisator

IE-NET V.Z.W.

Praktische info

Locatie:

ILVO - Eenheid Plant
Caritasstraat 19
9090 Melle