Spoortechnieken - bijzondere projecten

tot

De cursus spoortechnieken behandelt zowel technische aspecten, als de relaties met de overheid en de bevolking.

Voor een aantal bijzondere projecten zal het participatietraject met overheden, stakeholders en bevolking aan bod komen.

De veiligheidsaspecten en dit zowel bij seininrichting als als bij tunnelgebonden spoortechnieken zullen besproken worden.

Nieuwe data en management technieken worden toegelicht zodat het spooronderhoud gericht kan worden uitgevoerd.

In de laatste module wordt de aanpak van dit spooronderhoud uitvoerig besproken alsook de ervaringen met geluid en trillingen.

De cursus wordt in 2020 beperkt tot 6 dagen, zodat het aangewezen wordt alle modules bij te wonen. Er kan ook per dag ingeschreven worden zodat alle actoren betrokken bij het spoorgebeuren een toegevoegde waarde zullen ondervinden.

Hierbij wordt in het bijzonder gedacht aan opdrachtgevers en stakeholders, studiebureau’s, spooraannemers en algemene aannemers.

Organisator

IE-NET V.Z.W.

Praktische info

Locatie:

Het Ingenieurshuis
Desguinlei 214
2018 Antwerpen