Wat betekenen de EU Green Deal en de klimaatplannen voor gewasbescherming?

tot

De EU zal innovatieve manieren moeten ontwikkelen om oogsten te beschermen en de voedselveiligheid te blijven verzekeren

De gevolgen van klimaatverandering voor land- en tuinbouw zijn onmiskenbaar, maar het is nog onduidelijk wat de impact zal zijn op lange termijn. De Europese Green Deal beschrijft hoe Europa in 2050 het eerste klimaatneutrale continent kan worden, door de economie te stimuleren, de gezondheid van mensen en de levenskwaliteit te verbeteren, voor de natuur te zorgen en niemand achter te laten. De klimaat- en milieuambities kunnen alleen worden bereikt door onze voedselsystemen duurzaam te maken. De ‘Farm to Fork’ -strategie start een breed debat met alle belanghebbenden over alle fasen van de voedselketen met het oog op een duurzamer voedselbeleid. Dit beleid zal onder andere een verhoogd ambitieniveau weerspiegelen om het gebruik en het risico van chemische gewasbeschermingsmiddelen, evenals het gebruik van kunstmest en antibiotica, aanzienlijk te verminderen. 

In verband met de huidige sitituatie rond het coronavirus, bent u best dat u de website van ie-net consultueert voor een laatste update van de opleidingen en studiedagen.

 

Organisator

IE-NET V.Z.W.

Praktische info

Locatie:

ILVO Eenheid Plant
Caritasstraat 39
9090 Melle