Geloof jij in neuro-marketing?

een vraag vanuit het netwerk

Neuro-marketing is het toepassen van neuro-wetenschap op marketing.

"Het beïnvloeden van het beslissingsproces door op een correcte wijze te communiceren."

Neuro-marketing heeft na onderzoek bewezen dat ons onderbewustzijn onze beslissingen voor 97% stuurt en de doorslaggevende factor is in een beslissing. Dat wil zeggen dat het "krokodillen-"brein beslist...

Adverteren met de juiste triggers en verwoordingen is ontegensprekelijk rendabel, volgens neuro-marketing experts.

"Reclame werkt niet," is bij deze een fabel geworden, zo klinkt het...

Besef daarom dat we misschien allemaal wel krokodillen zijn. Althans als het gaat om ons beslissingsvermogen...

 

3 antwoorden