Opinie 01/07/2017

Het graaischandaal van Samusocial in Brussel bewijst dat van nieuwe politieke cultuur nog geen sprake is. Het Brussels Gewest telt maar liefst 166 ministers, burgemeesters, schepenen en OCMW-voorzitters, zo blijkt uit een recent rapport. Een vergelijkbare telling in Parijs en Berlijn klokt af op … 42 en 71.

Met recht en reden kan daaruit worden afgeleid dat de daklozenorganisatie niet de enige biotoop is waar met onrechtmatige vergoedingen wordt gegoocheld.

Het is ook naïef te denken dat dergelijke praktijken enkel in het Hoofdstedelijk Gewest schering en inslag zijn. Ook in Vlaanderen lijkt de grens tussen politiek en ethiek vaak zoek. Zoals onlangs bleek in een Vlaamse grootstad.

Een nieuw verkozen provincieraadslid in Oost-Vlaanderen vertrouwde dit blad onomwonden toe dat de twee eerste vergaderingen van de nieuw geïnstalleerde raad integraal werden besteed aan het verdelen van een tweehonderdtal postjes voor teleurgestelde niet-verkozenen en anderen.

Nieuwe politieke cultuur? De benoeming van de nieuwe Brusselse burgemeester laat alvast weinig goeds verhopen.
Luc Willemijns