Opinie 15/11/2019

Eerder waarschuwden we in deze kolommen voor de krapte van de budgettaire bewegingsruimte voor de nieuwe Vlaamse bewindsploeg. Het wordt een verhaal van “vinger op de knip”. Heus geen comfortabele situatie voor de regerende partijen, die zich sinds de verkiezingen opgejaagd wild mogen noemen. Getuige de warrige en diffuse voorzitterswissels die zich aankondigen.

Het valt derhalve te begrijpen dat net voor de doorbraak van de elektrische auto, de Vlaamse regering besliste om de subsidies voor het nieuw type voertuigen naar de prullenwand te verwijzen. Of de vergroening van het wagenpark zich ook zonder die steun zal verder zetten, valt bij de huidige prijzen van de elektrisch aangedreven auto’s, te betwijfelen.

Maar des te erger is dat eens te meer het principe van de rechtszekerheid in de grond wordt geboord. En dat is op zijn minst gezegd al even nefast als de mogelijke negatieve impact op de vergroening van het wagenpark.
Luc Willemijns