Opinie 15/05/2018

De opeenvolging van technische incidenten in onze kerncentrales - nu een lek in het primaire circuit van Doel 1 - wijst erop dat er structureel iets aan de hand is. Ofwel hebben de centrales hun technische levensduur bereikt, ofwel flirten ze met de grens ervan. Dat is een niet zo prettig gegeven indien men bedenkt dat we mogelijk enkele centrales langer in leven zullen moeten houden om onze energiebevoorrading niet in het gedrang te brengen.

Bovenop blinkt de uitbater niet altijd uit in transparantie indien bepaalde zaken fout lopen.

De onrust die ook in onze buurlanden heerst omtrent de prestaties/veiligheid van onze kerncentrales, is derhalve begrijpelijk. De recente overheidscampagne die de bevolking aanzette tot het inslaan van een voorraad jodiumpillen kan, gezien de aanhoudende “stroom” incidenten, niet echt als geruststellend worden beschouwd.
Luc Willemijns