Opinie 15/02/2020

De tax shift wordt in het zuiden van het land als zinloos en als “oplichting” bestempeld. Nochtans leidde de verlaging van lasten op werken en lonen tot een aanzienlijke jobaangroei, een koopkrachtstijging en het laagste werkloosheidspeil in jaren. Technologiefederatie Agoria maakt zelfs gewag van een toename van de werkgelegenheid met 5,1% tussen 2015 en nu.

Dat de hele tax shift-operatie ondergefinancierd is, strookt wellicht met de waarheid. Getuige het gigantische overheidstekort.

Dat dat tekort zich nu in sneltreinvaart aan het uitdiepen is, heeft echter in de eerste plaats te maken met het achterwege blijven van een federale regering en van toppolitici die verzuimen hun verantwoordelijkheid te nemen. Of we opteren voor een herfederalisering, of voor een nieuwe staatshervorming: die keuze dient bij hoogdringendheid gemaakt.

Nu het zuiden van het land uitgesproken links stemt en het noorden resoluut voor rechts opteert, groeien beide landsdelen alleen maar verder uit elkaar. Of die twee extremen in de toekomst verzoenbaar zullen zijn, valt te betwijfelen. Of er op termijn winnaars uit de bus zullen komen, al evenzeer.
Luc Willemijns