Opinie 01/07/2020

Als bijna een vijfde van de bijzitters tijdens de jongste verkiezingen niet kwam opdagen, is dat een signaal. Een heel sterk signaal, overigens. Het geeft aan dat de burger het heeft gehad met de politiek. En niets lijkt erop te wijzen dat hier op korte termijn een kentering in te verwachten valt.

Tenzij u de huidige volmachtenregering als een volwaardige bewindsploeg beschouwt, wordt dit land al meer dan een jaar niet meer bestuurd zoals het hoort. Het voorop schuiven van de piste van een minderheidsregering is een “dikke vinger” naar de kiezer. Die heeft zich uitgesproken, maar zijn keuze doet er blijkbaar niet toe.

In één van de grootste crises die we als natie ooit hebben gekend, is in de Wetstraat een pseudo-regering aan de slag, zeg maar een zootje ongeregeld, dat voor de eigen achterban maximale steun uit de brand poogt te slepen. Aan geld is er blijkbaar geen gebrek. Inmiddels zwellen de tekorten aan tot ongekende hoogtes. Maar van een deugdelijk economisch en sociaal relanceplan om met zijn allen op termijn de rug te rechten na de verwoestende impact van het corona-virus, is geen sprake. Of moet een eventuele minderheidsregering daarvoor zorgen?

Luc Willemijns