Opinie 15/01/2020

Terwijl in Brussel en Vlaanderen steeds meer lage emissiezones opduiken - uiteraard elk met hun eigen normen en voorschriften - heeft de stad Rotterdam zijn lage emissiezone bij het jaarbegin naar de prullenmand verwezen. De milieuzone levert, zo luidt het, te weinig voordeel op.

Dat is onder meer het gevolg van een versnelde vergroening van de vloot, mede dankzij toekenning van slooppremies voor vervuilende wagens. Voortaan koppelt Rotterdam zijn parkeerbeleid aan de emissienormen.

In Vlaanderen schaffen we intussen de subsidies voor elektrische auto’s af, net op het ogenblik dat de shift zich begint door te zetten. Financiële overwegingen halen andermaal de bovenhand op strategisch beleid.

Laten we wel wezen: primeert die beweegreden ook niet bij de stedelijke overheden die lage emissiezones invoeren? Tekent het verouderde stadspatrimonium niet voor een substantieel grotere CO2-uitstoot dan het vervuilend stadsverkeer? Uiteraard dient het wagenpark vergroend. Maar of de introductie van lage emissiezones daartoe veel zal bijdragen, blijft de vraag. Wat wel zeker is dat deze de stadskernverloedering in de hand zullen werken.

Eens te meer tonen onze noorderburen hoe effectief en doeltreffend beleid wordt gevoerd. Proficiat, Rotterdam.
Luc Willemijns