Opinie 15/03/2020

De Vlaamse regering en de sociale partners bereikten een akkoord om in de volgende jaren de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen tot 80% op te trekken. Dat houdt in dat ze minstens 120.000 Vlamingen extra aan het werk moeten krijgen.

Volgens technologiefederatie Agoria zullen er in Vlaanderen, op basis van de huidige economische groei 238.000 extra banen worden geschapen tussen nu en 2025. In diezelfde periode zullen er ook 58.000 jobs ophouden te bestaan omwille van de voortschrijdende automatisering en digitalisering.

Een eenvoudig rekensommetje leert dat we er dus op zijn minst in zullen moeten in slagen om die allemaal om te scholen willen we onze werkzaamheidsdoelstellingen halen.

Rekenen we onszelf, naar gewoonte, opnieuw niet rijk? Toen de autofabrieken van Opel en Ford in Antwerpen en Genk werden gesloten, haakten heel wat werknemers op relatief jonge leeftijd af. Omscholing leek voor hen niet echt een optie.

Nu is het weliswaar moeilijker geworden om vervroegd in één of ander pensioenstelsel te stappen, maar in de praktijk lopen de zaken vaak anders. Daar moet hoedanook komaf mee worden gemaakt. Net zoals de tijd van het bewijzen van lippendienst ten gunste van slimme economische migratie definitief voorbij is. Het wordt immers niet simpel om de sociale kost van de snel vergrijzende bevolking op te vangen
Luc Willemijns