Opinie 15/09/2018

Voorspelbaar landje.

De zomervakantie lag amper achter ons of een partijvoorzitter trapte, middels een kranteninterview, de campagne voor de nakende gemeenteraadsverkiezingen op gang. Dat gebeurde door, op een handige manier, de knuppel in het hoenderhok te gooien. Resultaat gegarandeerd.

Eind dit jaar dienen werkgevers en werknemers rond de tafel te gaan zitten met het oog op het afsluiten van een nieuw interprofessioneel akkoord (IPA). Traditiegetrouw was het aan de VBO-topman om het vuur aan de lont te steken door in de media op te roepen tot gezond verstand en de verwachtingen van meetaf te temperen. Niet ten onrechte, want België kampt nog steeds met een aanzienlijke historische loonkostenhandicap ten opzichte van zijn buurlanden. Of die oproep effect zal sorteren omwille van het gunstige economische klimaat, durven we te betwijfelen. Resultaat: voorspelbaar.

Afwachten of het resultaat van de gemeenteraadsvoorkiezingen even voorspelbaar wordt. Zeker gezien de talrijke voorakkoorden die de kiezer nog maar eens buiten spel zetten. De zowel door de politiek als door de private sector gehanteerde strategieën blijven alvast hetzelfde: voorspelbaar.
Luc Willemijns