Opinie 15/05/2019

Dat de verschrikkelijke gebeurtenissen die in Antwerpen het leven aan een 23-jarig studente het leven kostten door bepaalde kringen politiek worden gerecupereerd in het zicht van de nakende verkiezingen, getuigt van weinig fatsoen.

Datzelfde kan zonder bezwaar ook van de gerechtelijke kringen worden gezegd, waar men zich in alle mogelijke bochten wringt om aan zijn verantwoordelijkheid te ontkomen. Het is al evenmin als fatsoenlijk te bestempelen dat men wat zich voordeed, aan een gebrek aan geldelijke middelen toeschrijft. Dat de aanpak van het dossier van de dader conform de wettelijke regels verliep, dat er geen risico op vluchtgevaar bestond en het onmogelijk is recidive te voorspellen. Terwijl er godbetert al sprake was van recidive.

Een dikke pluim intussen voor de politiediensten die de dader binnen de 48 uur wisten te vatten. Ook zij moeten het met beperkte financiële middelen zien te rooien. Maar zij nemen ten minste hun verantwoordelijkheid.
Luc Willemijns