Opinie 15/06/2017

Uit de jaarlijkse attractiviteitsstudie van een internationale bedrijfsadviseur blijkt dat buitenlandse bedrijven terughoudend blijven over toekomstige investeringen in ons land. Met tweehonderd buitenlandse investeringsprojecten in 2016, deed België het nochtans niet slecht. Alleen creëren die in ons land maar 4% meer jobs ten opzichte van 2015. Op Europees vlak is sprake van 19% meer gecreëerde jobs door buitenlandse investeerders.

Met een achtste plaats in de rangschikking van de aantrekkelijkste Europese landen, moet België, net zoals de voorgaande jaren, buurlanden Duitsland, Frankrijk en Nederland laten voorgaan.

Dat heeft te maken met de bekende hardnekkige problemen: de hoge belastingsdruk voor bedrijven - met een nominale vennootschapsbelastingsvoet van 33,99% de allerhoogste in Europa -, een onvoldoende prestatie op vlak van technologie en innovatie, de te hoge loonkost en het mobiliteitsvraagstuk.

Kortom, dit land heeft voldoende potentieel om internationaal beter te scoren op attractiviteitsvlak. Alleen dient het dan de politieke moed te tonen om intrinsiek in te grijpen door bijvoorbeeld een verdere verlaging van de loonkost en een hervorming van de vennootschapsbelasting. En hier is snelheid bij geboden. Zo liepen we door het getalm al behoorlijk wat kansen mis op het stuk van de logistiek ter ondersteuning van de exploderende e-commerce. Onze buurlanden voeren er wel bij. Wij misten een kans.
Luc Willemijns