Opinie 15/03/2018

De vergrijzing van de bevolking zet ons sociaal zekerheidsstelsel bijzonder zwaar onder druk. Dat was al het geval, mede omdat we jarenlang sociaal misbruik hebben toegestaan en niet te handhaven, dure uitzonderingsstelsels hebben ingevoerd.

Dat men indertijd bekwame mensen naar de ambtenarij moest lokken met sociale voordelen allerhande, die het wat mindere loon dienden te compenseren, tot daaraan toe. Maar doorheen de jaren zijn die lonen opgewaardeerd en op marktconform niveau gebracht, aan de “verworven” voordelen werd niet getornd.

Gevolg van dat alles is dat we, om ons sociaal zekerheidsstelsel overeind te houden, langer moeten gaan werken. Er is geen weg naast, we oogsten wat we gezaaid hebben. Voor zware beroepen zullen, terecht, uitzonderingsmaatregelen worden toegestaan. Het gepalaver rond de aflijning van die beroepen, blijft aanslepen. Voor de werknemersorganisaties zijn alle beroepen als “zwaar” te definiëren. Voor een stuk is dat zo: door de arbeidsfactor dermate duur te hebben gemaakt, moet in elke sector “steeds meer met steeds minder” worden gepresteerd.

Of we gaan in deze discussie mee, of we nemen onze verantwoordelijkheid vanuit het besef dat we het probleem zelf hebben gecreëerd. Of schuift u het probleem liever door naar uw kinderen en kleinkinderen?

Luc Willemijns