GROEP H. ESSERS

Inspelend op twee voorname tendensen binnen de logistieke sector, met name enerzijds de evolutie van regionale distributiecentra (RDC's) naar Europese distributiecentra (EDC's), anderzijds naar het concept van "virtual warehousing" waar van geen belang meer is waar de goederen worden gestockeerd, gaf Groep H. Essers (Genk) de aanzet tot een grensoverschrijdende samenwerking tussen een aantal "local heroes", zeg maar logistieke dienstverleners met een sterke marktpositie in een bepaalde regio die bewust voor het behoud van hun familiale karakter en daarmee gepaard gaande flexibiliteit kozen. Nochtans kunnen ook zij niet voorbij aan de noodzaak van optimalisatie van de schaalgrootte alsook de verplichting om de klanten te volgen. Groep H. Essers nodigde vanuit deze achtergrond in eerste instantie veertien logistieke dienstverlenende bedrijven in Europa uit waarmee nauw wordt samengewerkt op transportvlak. Bedoeling is via de uitbouw van een pan-Europees netwerk de individuele operaties te optimaliseren. Daarbij zou elk van die partners een beroep kunnen doen op een verzameld virtueel warehouse van nagenoeg 1,7 miljoen m2. Een en ander zou het voorts mogelijk moeten maken klanten te werven die de individuele draagkracht van de betrokken partners te boven gaan. In concreto wordt momenteel gezocht naar een format om de vitale informatie binnen de logistieke keten onderling uit te wisselen en wordt overlegd over de te volgen strategie alsook over een mogelijk juridisch kader. Een aantal concrete werkafspraken werden intussen vastgelegd. Meer info: 089/32.32.01

Meer sectornieuws

Agenda