ISVAG

Intercommunale ISVAG (Antwerpen) en Electrabel, die destijds samen ruim 25 miljoen euro in de bouw van een enegie-recuperatie-eenheid investeerden, kregen vijf jaar na de ingebruikname van de installatie een extra-financiƫle compensatie onder de vorm van zogenaamde "groenestroomcertificaten". Beide partijen krijgen met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus j.l. stroomcertificaten toegewezen voor de elektriciteit die ze uit de hernieuwbare fractie van het afval produceren. Sinds 1 januari 2002 bestaat in het Vlaamse Gewest een systeem van groenestroomcertificaten. Dat systeem bestaat uit enerzijds de toekenning van groenestroomcertificaten aan producenten van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen, anderzijds een "certificatenverplichting", opgelegd aan de elektriciteitsleveranciers, om een minimum aantal groenestroomcertifcaten in te leveren. Dat aantal stemt overeen met een minimumaandeel van de elektriciteit die in totaal aan de klanten wordt geleverd. Dat minimumaandeel bedroeg 0,8% in 2002, 1,2% in 2003 en 2,0% in 2004. Het minimumaandeel zwelt verder gefaseerd aan tot 6% in 2010. Intercommunale ISVAG, die begin 1975 voor een periode van dertig jaar werd opgericht, dringt intussen bij monde van zijn raad van bestuur aan op een maximale verlenging van zijn levensduur met 18 jaar. Meer info: http://www.isvag.be.