FLANDERS INVESTMENT & TRADE

Flanders Investment & Trade (FIT, Brussel) en het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Dat convenant bepaalt concreet hoe FIT en VLAM voortaan kennis en expertise zullen uitwisselen, netwerken en actieprogramma's op elkaar afstemmen en gezamenlijk communiceren. Het akkoord gaat met terugwerkende kracht van start vanaf 1 januari 2008. Het zal naar verwachting de slagkracht van de Vlaamse agro-alimentaire sector, één van de sleutelsectoren van de Vlaamse economie, aanzienlijk vergroten. In de eerste helft van 2007 tekende de Vlaamse voedingsindustrie voor een exportstroom met een waarde van nagenoeg 4,4 miljoen euro. Meer info: 02/504.87.11 of http://www.flandersinvestmentandtrade.be.