Soul2Soul focust op relatiebemiddeling met toegevoegde waarde

Ambitie: landelijke dekking

Soul2Soul (Gullegem) is een twee jaar terug opgericht relatiekantoor, dat in hoofdzaak focust op kaderleden, zelfstandigen en vrije beroepen. Klasse, discretie en stijl kenmerken daarbij de aanpak.


Managing director Kathleen Callewaert zet een dienstverlening in de markt, die op een maximale toegevoegde waarde mikt. Nieuwe diensten als "Man op Maat", "Vrouw op Maat" en, in mindere mate, "Celebrity op Maat", situeren zich binnen dezelfde context. Topprioriteit voor Soul2Soul is thans zijn diensten ook in Antwerpen en Limburg op gestructureerde wijze in de markt te zetten. Landelijke dekking wordt op termijn niet uitgesloten.

Aan de oprichting van Soul2Soul gaat een jarenlange interesse voor relatiebemiddeling en coaching vooraf. Op het ogenblik dat Kathleen Callewaert haar eenmansbedrijf opzet, is ze gecertificeerd coach, met specialisatie in personal & single coaching. Met zelf een scheiding achter de rug, is ze goed vertrouwd met de voor- en nadelen van het "single" zijn. Als Soulmate is Soul2Soul dagdagelijks actief als stijlvol relatiekantoor, met hogermelde kernwaarden als leidraad. "Bedoeling is alleenstaande mensen of "singles" te "matchen" met het oog op de uitbouw van een duurzame relatie. Uitgangspunt is een verregaande persoonlijke betrokkenheid.

Dat vertaalt zich onveranderlijk in een diepgaand intake-gesprek dat een tweetal uur in beslag neemt. Aan de hand daarvan wordt een persoonlijkheidsprofiel opgesteld, dat fungeert als basis voor een mogelijke "match". Voorwaarde is dat de klanten die zich bij Soulmate hebben aangemeld niet alleen "single" zijn maar ook rijp zijn voor een (nieuwe) relatie," schetst Kathleen Callewaert.

Vier keer per jaar organiseert onze gesprekspartner een SoulMate-event, steeds weer vanuit "matching"-optiek. "Via zijn professioneel onderbouwde aanpak, distantieert SoulMate zich van de talrijke dating-sites, die vooral opvallen door de onbetrouwbaarheid van de verstrekte informatie. Vooraleer effectief zijn matching-opdracht aan te vatten, fungeert SoulMate in eerste instantie als filter. Aldus bieden we de garantie dat het profiel van de voorgestelde kandidaten daadwerkelijk met de werkelijkheid strookt," zo nog onze
gesprekspartner.

Man/Vrouw op Maat

Vorig jaar nam Soul2Soul het in 2007 ge‹ntroduceerde "Man op Maat"-concept over. Als tegenhanger werd meteen ook "Vrouw op Maat" gelanceerd. "Met "Man op Maat" en "Vrouw op Maat" bieden we in primeur voor het Belgische bedrijfsleven een begeleidings-service voor respectievelijk vrouwen dan wel mannen in het kader van zakelijke verplichtingen. Alleenstaande zakenmannen of -vrouwen hoeven zodoende niet alleen naar een receptie, ontvangst of diner.

Ook hier blijven we de Soul2Soul-insteek van klasse, discretie en stijl getrouw. Zo kunnen desgewenst gelegenheidsbegeleiders worden gerekruteerd die voor een bijzondere toegevoegde waarde zorgen in de vorm van specifieke kennis of expertise die ze aandragen. Dat kan om de kennis van een vreemde taal gaan, maar evenzeer om vakspecifieke know-how. Maar net zo goed beperkt de rol van de begeleidende gelegenheidspartner zich tot het uitbalanceren van het tafelgezelschap," zo nog Callewaert. De dienstverlening beperkt zich niet tot alleenstaanden, maar is eveneens toegankelijk voor  samenwonenden of gehuwden.

Kathleen Callewaert benadrukt dat het hele opzet puur zakelijk van aard is. Een escort-service is van een totaal andere orde terwijl de klanten evenmin uit zijn op het aanknopen van een vluchtige dan wel permanente relatie. "Mannen of Vrouwen op Maat worden standaard geboekt voor een begeleidingsdienst van 4 uur. Loopt de opdracht uit, dan wordt elk bijkomend uur in rekening gebracht. Alle bijhorende kosten (restaurant, inkomticket, ...), met uitzondering van de verplaatsingskosten, zijn ten laste van de opdrachtgever", zo luidt het. Ingeval van een boeking over verschillende dagen in het kader van bijvoorbeeld een zakenreis, dient de opdrachtgever op zijn kosten een extra-kamer voor de begeleider te reserveren.

Met "Celebrity op Maat" positioneert Soul2Soul zich als boekingskantoor van bekende personen die worden ingehuurd om acte de pr‚sence te geven tijdens bepaalde bedrijfsevenementen of om specifieke opdrachten (zoals het optreden in een reclamespotje) in te vullen.

Nationale dekking

Soul2Soul is bedrijvig over heel Vlaanderen. Om praktische redenen heeft Kathleen Callewaert de opstart van een antenne in Antwerpen/Limburg in voorbereiding. Regionale nabijheid is voor het aantrekken van singles op zoek naar een soulmate geboden. Op langere termijn sluit onze gesprekspartner een aanwezigheid beneden de taalgrens niet uit.