TRI-VIZOR bundelt logistieke goederenstromen bedrijfsoverschrijdend

15/02/2009 OM 00:00 - Luc Willemijns
Placeholder

Door de toename van de internationale goederenstromen en de proliferatie van het just-in-time concept, komt de mobiliteit op onze wegen steeds zwaarder onder druk te staan. In de praktijk hanteren bedrijven een sterk individualistische insteek omtrent hun inkomende en uitgaande vrachtbewegingen. Een betere onderlinge afstemming van die bewegingen tussen bedrijven die in elkaars buurt zijn gelegen, biedt niet alleen uitzicht op kostenbesparingen, maar eveneens op een ontlastend effect voor de verkeerscongestie.

Ambitie van TRI-VIZOR N.V., een nieuwe spin-off van de Universiteit Antwerpen, is zowel nationaal als internationaal op te treden als cross-supply ketenregisseur, die mikt op een optimalisering van de logistieke stromen die de individuele bedrijfsdimensie overstijgt.

Daarvoor is een achterliggend computermodel vereist dat de bestaande goederenstromen in kaart brengt. Op basis daarvan kan een optimale consolidatie van die stromen worden uitgetekend.

Drijvende kracht achter TRI-VIZOR is Alex Van Breedam, die tot voor kort aan het hoofd van het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) stond.

Tot 2005 werd de logistieke keten uitgetekend op basis van een evenwichtsoefening tussen kostprijs en service-level. Sindsdien voegde het duurzaamheidsaspect zich daar als derde dimensie aan toe.

"Op logistiek gebied ontstonden schuchtere samenwerkingsakkoorden tussen verschillende bedrijven. Een neutrale scheidsrechter die, waar nodig, de processen bijstuurt om de gebundelde logistieke stromen optimaal op elkaar af te stemmen, is er tot op heden niet. Dat hiaat hoopt TRI-VIZOR in te vullen," aldus Van Breedam.

Ad-hoc samenwerking tussen twee bedrijven die specifieke bevoorradingsstromen hebben geconsolideerd, resulteerde in vijfwekelijkse in plaats van driewekelijkse leveringen met de helft van de vrachtwagens en een kostenplaatje dat 15% lager lag dan voorheen, luidt het.

Een neutrale ketenregisseur van gebundelde, optimaal op elkaar afgestemde goederenstromen zoals TRI-VIZOR, lijkt tegen die achtergrond levenskansen te hebben en uitzicht op toegevoegde waarde voor de deelnemende bedrijven te bieden. Waarbij steeds naar de meest geschikte balans tussen effici‰ntie, doeltreffendheid en duurzaamheid wordt gezocht.

Neutraliteit cruciaal

Van cruciaal belang voor de interventie van een cross-supply ketenregisseur is uiteraard zijn neutraliteit. "Een oordeelkundige bundeling van logistieke goederenstromen binnen een bepaalde regio veronderstelt soms het gezamenlijk opzetten van initiatieven tussen concurrenten, zowel aan de zijde van de verladers als van de logistieke dienstverleners," beseft Van Breedam.

Als kennismachine onderscheidt TRI-VIZOR drie markten voor zijn dienstverlening, met name de verladers, de logistieke dienstverleners (lees: hoofdzakelijk van middelgrote dimensie met een specialisatie in bepaalde marktsegmenten, nvdr.) en operators en infrastructuur-managers (zoals (industrie)park managers).

Voor de consolidatie van goederenstromen dienen uiteraard ook aan een aantal geografische voorwaarden voldaan. Zo is een zekere densiteit van goederenstromen een minimale vereiste. Via schaalvoordelen kunnen logistieke kosten worden geminimaliseerd. T
evens kunnen shuttles worden opgezet die niet alleen kosteneffici‰nt (aantal leeg verreden kilometers wordt teruggedrongen) maar ook doeltreffend (klant wordt frequenter beleverd) en duurzaam (infrastructuur wordt optimaler benut) zijn.

TRI-VIZOR mikt daarom vooral op de logistieke gateways in (de onmiddellijke buurt van) de havens of langs grote verkeersaders, vanwaaruit het voor- en natransport via pendeldiensten (binnenvaart, spoor of weg) wordt verzorgd.

Communities opzetten

Inkomsten hoopt TRI-VIZOR te putten uit de adviesverlening (consultancy), het account management, het achterliggende ICT-platform en gain sharing. Tools die daarvoor worden ingezet zijn de Cross Supply Chain Cockpit, de Cross Supply Chain Consolidation Methodology en het Cross Supply Chain Certification Program, dat attesteert dat een bedrijf klaar is voor het instappen in het concept van gebundelde goederenstromen.

"In eerste instantie moet TRI-VIZOR binnen zijn doelgroepen belangstelling voor zijn adviesverlening zien te creëren. In een volgende stap kan ondersteuning worden geboden bij het klaar maken van de processen voor consolidatie van de goederenstromen. Ambitie is om tegen eind 2009 een eerste "community" onder leiding van een account manager op te zetten," zo nog Van Breedam.

Logistieke dienstverleners als Nova Natie, NYK Logistics, G. Snel en Hessenatie Logistics schreven zich alvast in voor deelname aan het certificatieprogramma. Met andere partijen wordt nog onderhandeld.

Als spin-off van de Universiteit Antwerpen hoopt TRI-VIZOR zijn eerste werkjaar met een zestal medewerkers zonder bijkomende financiering te overbruggen. In die tijdsspanne zal samen met de UA ook werk worden gemaakt van de specificaties van de Cross Supply Chain Cockpit. Tevens wordt samenwerking met bepaalde logistieke ICT-platformen onderzocht. "Weinig regio's hebben zoveel potentieel als Vlaanderen om hun goederenstromen optimaal te bundelen.

Blijkt TRI-VIZOR's concept in eigen land aan te slaan, is niet uitgesloten dat dat op termijn ook over de grenzen heen wordt uitgerold. Singapore lijkt daarvoor alvast over het geschikte profiel te beschikken," besluit Alex Van Breedam.

Voor u geselecteerd

Kort de voordelen van een abonnement...

Belangrijk nieuws te delen?

Cookie voorkeuren

Deze website gebruikt cookies om je een betere bezoekerservaring te bieden. Bepaal hier welke soort cookies je toestaat.