Informatie Vlaamse bedrijven blijft pijnpunt

Vrijmaking energiemarkt

In een enquête in 2009 vroeg de VREG voor het eerst aan een representatief staal van Vlaamse bedrijven met meer dan 5 en maximaal 200 werknemers of zij de vrijmaking van de energiemarkt een goede zaak vinden. Daaruit blijkt dat niet elk bedrijf overtuigd is van het positieve effect ervan voor het eigen bedrijf. Toch is 58% wél van mening dat de vrijmaking een positief effect heeft. 32% vindt van niet. 10% weet niet of het effect positief is.

 

 

Bedrijven die informatie over de vrijmaking zoeken en vinden, zijn iets positiever gestemd (62%).

 

 Bedrijven met een elektriciteitscontract bij een andere dan de aan hen toegewezen standaardleverancier zijn meer overtuigd van het positieve effect van de vrijmaking dan bedrijven met een elektriciteitscontract bij hun standaardleverancier (68% versus 53%).

 

Een gelijkaardig verschil zien we ook bij aardgas (63% versus 51%).

 

 

Voelen bedrijven zich voldoende geïnformeerd?

 

Zes jaar na de volledige vrijmaking van de Vlaamse energiemarkt, stellen we vast dat nog vier op tien (41%) van de Vlaamse bedrijven tot 200 werknemers zich onvoldoende geïnformeerd voelt over de vrijmaking van de energiemarkt en de gevolgen ervan.

 

Het aantal bedrijven dat zich onvoldoende geïnformeerd voelt, is opvallend toegenomen in vergelijking met vorig jaar (31% in 2008).

 

In 2009 werd deze vraag herleid naar een ja/nee-vraag waardoor wel enige nuance verloren gaat.

 

Het percentage is bijna verdubbeld in vergelijking met twee jaar geleden (24% in 2007), maar in 2007 werden ook grote bedrijven bevraagd waarvan vermoed kan worden dat ze beter geïnformeerd zijn.

 

Deze negatieve evolutie kan niet verklaard worden door het feit dat bedrijven zelf minder op zoek gaan naar informatie over de vrijmaking.

 

Het aantal actief naar informatie zoekende bedrijven blijft immers quasi-ongewijzigd voor de drie opeenvolgende jaren: in 2009 was dit 46% ten opzichte van 45% in 2008 en 47% in 2007.

 

Blijkbaar vinden bedrijven dus moeilijker de informatie waarnaar ze op zoek zijn.

 

In 2009 vindt slechts 68% van diegenen die informatie zochten ook voldoende informatie, in vergelijking met 78% in 2008.

 

Mogelijk is dit te wijten aan de situatie op de markt die  complexer wordt.

 

Bedrijven die wel informatie zochten, maar deze niet vonden, voelen zich logischerwijze heel vaak (in 82% van de gevallen) te weinig geïnformeerd.

 

De mate waarin informatie over de vrijmaking gezocht en gevonden wordt, hangt samen met de bedrijfsgrootte: twee op drie (64%) van de grote ondernemingen (vanaf 50 werknemers) zoeken informatie, versus 42% van de kleine bedrijven.

 

78% van de grote bedrijven die informatie zoeken, vindt ook voldoende informatie, ten opzichte van 64% bij de zoekende kleine bedrijven.

 

Wellicht zijn grote bedrijven actiever in hun zoektocht naar informatie omdat ze een grotere en belangrijkere energiekost hebben.

 

 

Naar welke informatie zoeken bedrijven?

 

Bedrijven die informatie zoeken, maar deze niet vinden, zijn het meest op zoek naar prijsvergelijkingen (32%), de prijs (23%), informatie over de bijkomende kosten die worden aangerekend (16%) en “de verschillende leveranciers” (19%).

 

Net als in 2008 is er dus nog steeds veel behoefte aan informatie die leidt tot een gemakkelijke prijs- en leveranciersvergelijking.

 

 

V-test voor professionele afnemers

 

 

Sinds februari 2009 heeft de VREG nochtans op zijn website een vergelijkings-tool geïntroduceerd voor de kleine professionele elektriciteitsgebruiker: de V-test.

 

Alle professionele jaargemeten laagspanningsklanten met een aansluitingsvermogen ≤ 56 kVA kunnen een vergelijking maken tussen de verschillende elektriciteitsleveranciers.

 

De doelgroep van de V-test, kleine bedrijven met een jaarlijkse elektriciteitskost < 10.000 EUR gaan net het minst op zoek naar informatie over de vrijmaking (37%).

 

Voor grotere verbruikers is het onmogelijk een vergelijking op te zetten omdat het over individueel onderhandelde contracten gaat.

 

De bekendheid van de VREG bij deze groep is ook laag (60%) in vergelijking met grotere verbruikers.

 

Voorlopig bestaat de professionele V-test enkel voor elektriciteit.

 

 

Wie is de VREG?

 

 

De VREG is de Vlaamse regulator voor elektriciteit en gas.

Deze onafhankelijke Vlaamse overheidsinstantie adviseert de overheid en controleert de activiteiten van de energieleveranciers en de netbeheerders.

 

Daarnaast geeft de VREG particulieren, zelfstandigen en industriëlen een passend antwoord op hun energievragen.

 

 

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met de VREG. Meer info: www.vreg.be).

Meer sectornieuws

Agenda