Infomat: 2009 een topjaar!

2010 wordt nog beter …

Voor Infomat N.V. (Antwerpen), dochter van de Systemat-groep met hoofdzetel in Lasne (Brussel), was 2009 het beste jaar ooit in de geschiedenis van het bedrijf. 2010 trok zich in sneltreinvaart op gang. “Midden februari bevond het orderboek zich op een peil dat we normaliter rond het midden van het jaar bereiken,” aldus afgevaardigd bestuurder Stephan Van Bulck. De sterke groeicijfers van het voorbije jaar schrijft hij toe aan een aantal nieuwe orders, maar ook en vooral aan de economische crisis die bedrijven tot een verdere optimalisering van hun bedrijfsprocessen dwong. Naast de kernactiviteit, die focust op de automatisering van groothandels en retail-bedrijven, tekenen de niche-toepassingen voor de informatisering van sportfederaties (Dim@Sports) en ledenorganisaties allerhande zoals vakbonden, en de document management-applicatie (Corsa ECM) inmiddels voor zowat 15% van Infomat’s omzet.

Infomat geldt binnen de beursgenoteerde Systemat-groep als business solutions center op het vlak van Enterprise Resource Planning (ERP) en Document Management. Dat laatste is een zowat twee jaar terug opgestarte diversificatie, net zoals het bedrijf zich eerder ook op het pad van de automatisering van sportfederaties begaf.

Infomat, dat 47 medewerkers op de loonlijst heeft staan, heeft kantoren in Antwerpen (Wilrijk), Luik en het Nederlandse Arnhem.

“Geavanceerde productiebedrijven met complexe noden of projectgerelateerde ondernemingen laten we bewust links liggen. Gevolg is dat we in het segment van de groothandel en retail een ruime sectorexpertise hebben uitgebouwd. Infomat’s oplossingen kwamen derhalve niet tot stand vanuit de informatietechnologische invalshoek, wel vanuit een diepgaande kennis van de bedrijfsbehoeften in de beoogde doelgroep en vanuit de dagdagelijkse praktijk,” aldus Van Bulck.

“Infomat concentreert zich steeds weer op de efficiëntie-optimalisering bij de klant, zodat die met de aangereikte oplossingen kan doorgroeien of een betere service voor zijn klant kan neerzetten. Dit alles tegen de achtergrond van een gerationaliseerde bedrijfskost,” luidt het.

ERP-oplossingen voor zowel kleine als grote KMO’s

Het ERP-aanbod van Infomat is tweeledig en opgebouwd rond Ypsos Business ERP en Dimasys ERP.

Ypsos Business ERP richt zich als gepreparametriseerde toepassing heel specifiek tot kleinere omgevingen, zeg maar van drie tot vijftien gebruikers.

“Ypsos Business ERP is het pakket met de meest volledige functionaliteit binnen dat bedrijfssegment,” bevestigt de afgevaardigd bestuurder.

Met een instapdrempel van 7.500 euro manifesteert de oplossing zich als bijzonder prijsvriendelijk.

Bovendien is de applicatie implementeerbaar in een tiental dagen.

Dimasys ERP is bestemd voor grotere ondernemingen.

De oplossing, met dezelfde ruggengraat als Ypsos Business ERP, biedt weliswaar meer mogelijkheden en meer modules, specifiek berekend op de meer complexe behoeften van de grotere bedrijven binnen de doelgroep.

Dimasys ERP start vanaf 16 gebruikers en vergt een basisinvestering van 30.000 euro.

Implementatie verloopt maatspecifiek. In wezen heeft Dimasys ERP niet echt een bovengrens. De grootste Dimasys-implementatie die Infomat momenteel draaien heeft, telt een 150-tal gebruikers.

Zowel Ypsos Business ERP als Dimasys ERP koppelen met Ypsos (respectievelijk Dimasys) Financials, de boekhoudapplicatie van het eigen huis. Koppeling met externe boekhoudapplicaties is voor beide evenwel mogelijk.

“Vaak kost het upgraden van een bestaande boekhoudoplossing of koppeling met een externe boekhoudapplicatie echter meer,” weet onze gesprekspartner.

Drie gebruikerscategorieën: van eenvoudig tot complex

Infomat deelt zijn gebruikers in drie categorieën op. Die opdeling loopt goeddeels evenwijdig met de complexiteit van hun behoeften op ERP-vlak.

Zo situeert een eerste categorie zich binnen het klassieke aankoop/voorraad/verkoop-gebeuren. Referenties zijn ijzerwarenhandels (Clabots, De Tollenaere, …), sanitaire bedrijven (Zellien, Sterck, Sanik, ECK, …), elektro-technische groothandels (EIA, Brant, Electro Engros, …), maar evenzeer distributiebedrijven van medische artikelen, fietsen, kleding, voeding en dies meer.

Een tweede gebruikerscategorie wordt bevolkt door complexere omgevingen met specifieke artikels, toeleveranciers aan de industrie of grootdistributie met meer doorgedreven behoeften (EDI- of XML-uitwisseling met klanten of leveranciers, tracking & tracing, barcodering, …). Vaak gaat het om KMO’s in een zakelijke relatie met grootdistributeurs of multinationale ondernemingen die bijvoorbeeld in een bepaald keurslijf qua informatie-uitwisseling worden gedrongen, waar pre-etikettering en barcodering van het productenassortiment wordt vereist of nog, nood hebben aan een specifieke sortering van de facturatiestroom. Referenties binnen dit segment zijn Domo Electro, Vanas, Elektrogroup Cheyns, Polet Quality Tools, Interfer, …).

Derde en laatste categorie zijn de groothandels die zich toespitsen op het leveren van bepaalde toegevoegde waarde-interventies in de vorm van service en herstellingen, met verregaande behoefte aan de optimalisatie van hun magazijn- en productie-omgeving (zoals integratie met radiofrequentie (RF)-technologie). Op de referentielijst staan namen als Smeg, Metos, Analis, Tony Mertens, …).

Meegroeien met de klant

Groot voordeel van Ypsos Business en Dimasys is dat gebruikers, naargelang hun bedrijfsbehoeften evolueren, naadloos opwaarts (of neerwaarts) kunnen schakelen tussen beide producten.

“Wie met Ypsos Business ERP van start gaat, migreert tegen geringe kost naar Dimasys ERP-functionaliteit. Infomat is één van de weinige marktpartijen die de klant een doorgroeimogelijkheid biedt zonder dat zijn basisinvestering verloren gaat. Vermits beide applicaties dezelfde onderbouw hebben, is evenmin bijkomende scholing vereist,” aldus Stephan Van Bulck.

Logisch is dat Infomat een maximaal synergie-effect met Systemat nastreeft.

In concreto houdt dat in dat de ERP-vendor één enkel aanspreekpunt is voor zijn klanten en de volledige verantwoordelijkheid over het IT-gebeuren neemt (hardware, software, bekabeling, communicatie, storage, security, ERP-implementatie, …).

Ook leasing- en renting-formules worden door Infomat aangeboden.