Domo Elektro diept Dimasys ERP-functionaliteit verder uit

Ypsos Business ERP als onderbouw (Gesponserde inhoud)

Linea 2000 (Grobbendonk), een sinds 1986 actief familiebedrijf dat vandaag vooral onder zijn merknaam Domo Elektro is gekend, zet bijzonder sterke groeiprestaties neer. In 2006 implementeerde de familiale KMO Ypsos Business ERP voor de automatisering van zijn bedrijfsprocessen. Omwille van de steeds complexere bedrijfsbehoeften en om de exponentiële groei van de onderneming te onderstutten, migreerde Domo Elektro vorig jaar naar Dimasys ERP. Momenteel heeft de onderneming een nieuw bedrijfsgebouw in aanbouw, met inbegrip van een logistiek platform. Dat wordt toegerust met een warehouse-oplossing die binnen Dimasys ERP wordt geïntegreerd. Domo Elektro vond in Infomat een betrouwbare partner die een dergelijke migratie op bedrijfseconomische wijze mogelijk maakt. Voor de ERP-vendor levert Domo Elektro dan weer het bewijs dat zijn oplossingen naadloos met de behoeften van de klant mee evolueren.

Met de groeidynamiek waarvan Domo Elektro - dat 38 medewerkers telt - blijkt geeft, is een performant ERP-systeem van strategisch belang. Alleen al het beheer van de omvangrijke goederenstromen moet immers goed worden opgevolgd.

Vandaag commercialiseert Domo Elektro een volledig assortiment kleinere huishoudtoestellen onder eigen label op de markt. Op de referentielijst staan een 120-tal producten.

Carla Claes, verantwoordelijke Intern beheer, Binnendienst en Boekhouding: “Tot voor enkele jaren werkte Domo Elektro met een DOS-pakket, dat niet alleen verouderd maar evenzeer beperkt in functionaliteit bleek. Toen ook de leverancier van het systeem overstag dreigde te gaan, gingen we op zoek naar een performante en degelijke “tool”, die afdoend op onze behoeften inspeelde. Uit vijf mogelijke oplossingen, opteerden we uiteindelijk voor Ypsos Business ERP. Infomat’s oplossing stak met kop en schouders boven het aanbod van de concurrentie: door de erg brede standaardbasis van de applicatie waren maatspecifieke aanpassingen nauwelijks vereist”.

De voornaamste aanpassingen die zich opdrongen hadden te maken met de module dienst na-verkoop, precies omwille van de specifieke marktaanpak van Domo Elektro.

Op 1 juni 2006 ging Ypsos Business ERP bij Domo Elektro “live”.

“De applicatie loste de verwachtingen ruimschoots in. Ook de gebruiksvriendelijkheid viel bij de medewerkers erg in de smaak. Tijdsgebrek zorgde er overigens voor dat we tot op heden niet alle mogelijkheden van de applicatie hebben verkend. Zo bevat Ypsos Business ERP standaard een business intelligence-tool, die het onder meer mogelijk maakt om lijsten en statistieken op te stellen,” aldus zaakvoerder Wim De Voeght.

Als de zaakvoerder in de verleden tijd spreekt, is dat omdat Domo Elektro zich vorig jaar al genoopt zag om te schakelen naar Dimasys. Ypsos Business ERP blijft immers beperkt tot maximaal 15 gebruikers.Van de 38 medewerkers van Domo Elektro werken er inmiddels 25 actief met de ERP-applicatie.

Nieuwe fase

In de voorbije vijf jaar slaagde Domo Elektro erin zijn omzet te verdrievoudigen. De familiale KMO heeft zich inmiddels stevig in de Top 5 van de elektrobedrijven in België genesteld.

De migratie van Ypsos Business ERP heeft evenwel niet enkel te maken met het groeiend aantal gebruikers binnen Domo Elektro.

Om het rendement van zijn onderneming te vrijwaren is Wim De Voeght als goed huisvader verplicht continu de efficiëntie van zijn bedrijfsprocessen verder te stroomlijnen.

“Op vraag van grote afnemers als Makro en Hubo stapten we in de wereld van de EDI (electronic data interchange). Die functionaliteit reikte Dimasys ERP ons aan. De migratie van Ypsos Business ERP naar Dimasys verliep naadloos. Bovendien konden we onze basisinvestering in Ypsos Business ERP vrijwaren. Ook de bijkomende opleiding inherent aan de ingebruikname van Dimasys ERP als nieuwe applicatie bleef relatief beperkt vermits het in wezen om hetzelfde pakket gaat,” zo luidt het.

Met de bouw van de nieuwe vestiging, annex distributiecentrum, kondigt zich een nieuwe fase in de automatisering van de bedrijfsprocessen aan.

“Bedoeling is immers binnen Dymasys ERP de warehousing-functionaliteiten in gebruik te nemen. In eerste instantie gaat het om een verdere automatisering van de goederenstromen, meer bepaald de automatische allocatie van de palletplaatsen. Het nieuwe magazijn, dat eind dit jaar in gebruik wordt genomen, telt immers een 25.000 palletplaatsen. Momenteel verkeert de eventuele invoering van scanning-technologieën nog in onderzoek. Mochten we beslissen onze toevlucht tot radiofrequentie (RF)-technologie te nemen, spreekt het voor zich dat die oplossing opnieuw met Dimasys ERP zal worden gekoppeld,” licht Carla Claes toe.

Via Ypsos Business ERP stapte Domo Elektro de ERP-markt binnen.

Voor Infomat gold het in eerste instantie een categorie 1-klant, die als groothandelsbedrijf met de klassieke aankoop/vooraad/verkoop-functionaliteit kon volstaan.

Met de implementatie van Dimasys ERP geeft de familiale KMO aan duidelijk te zijn opgeschoven langsheen de waardenas van de logistieke dienstverlening.

Met deze referentie heeft Infomat andermaal het bewijs geleverd dat het binnen zijn doelgroep een afdoende oplossing kan bieden voor elke KMO-problematiek binnen zijn vizier.