Steeds meer succes in bedrijfskringen

Groene stroom

Op basis van de evolutie van het aantal bedrijven met een groen contract zien we een stijgend groen bewustzijn. Binnen de groep bedrijven met een elektriciteitscontract verdubbelt het aantal bedrijven met een groen contract (16%) in 2009 nagenoeg ten opzichte van 2008 (9%). In vergelijking met 2007 (5%) is zelfs sprake van een verdrievoudiging. Het aanbod van groene stroom kende relatief de grootste vooruitgang bij de motivatie om te kiezen voor een bepaalde elektriciteitsleverancier.

 

 

 

Als we het profiel schetsen van bedrijven met een groen contract is het duidelijk dat grote bedrijven en bedrijven met een grote en belangrijke elektriciteitskost sterker vertegenwoordigd zijn in deze doelgroep (zie Grafiek).

 

Groene contracten komen ook meer voor bij bedrijven met een contract bij een andere dan de standaardleverancier.

 

Een groen aanbod is dus een manier voor de nieuwkomers om zich op de markt te onderscheiden.

 

 

Ook in de toekomst lijkt de groene trend zich te zullen voortzetten: 58% van de bedrijven zonder groen contract heeft de intentie om in de toekomst wel een groen contract af te sluiten.

 

Bedrijven die al een (grijs) contract tekenden, staan meer open voor een groen contract (60%) dan de nog aan de standaardleverancier toegewezen bedrijven (44%).

 

 

 

Vermeende hogere prijs

 

 

De grootste barrière om een groen contract in de toekomst af te sluiten is de vermeende hogere prijs (46%).

 

Een kwart van alle bedrijven zonder groen contract vreest dat het aanbod aan groene energie te beperkt is.

 

22% van de bedrijven heeft eenvoudigweg geen interesse in groene energie.

 

12% heeft geen vertrouwen in het controlesysteem door middel van garanties van oorsprong.

 

Het systeem van “garanties van oorsprong” vormt bij groene contracten een bewijs dat de geleverde elektriciteit daadwerkelijk groen is.

 

Eén op vijf (21%) bedrijven kent het systeem van garanties van oorsprong.

 

Dat is vergelijkbaar met 2008, toen 23% ermee vertrouwd bleek.