KMO-only mikt op verdubbeling aantal deelnemers

Exclusief netwerk voor bedrijfsleiders

KMO-only, een netwerk-event van Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland, hoopt zo snel mogelijk 1.000 deelnemende KMO’s te tellen. Dat zou staan voor een verdubbeling van het huidige aantal deelnemers. “We willen met het “KMO-only-initiatief deelnemers met dezelfde behoeften matchen,” zegt Sven de Vocht, new service development manager Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland.

 

 

 

KMO-only is een exclusief netwerk, toegankelijk voor ondernemers die eveneens aandeelhouder zijn van het bedrijf dat ze leiden.

 

Het lidmaatschap is doorgaans zowel voor Voka-leden als niet-leden gratis.

 

Enkel leden ontvangen rechtstreeks uitnodigingen.

 

Op die manier zorgt de werkgeversorganisatie, naar eigen zeggen, voor gelijke interesses in het netwerk.

 

 

 

Deelnemers matchen

 

Op veel netwerkactiviteiten bleek dat de aanwezige netwerkers niet steeds dezelfde noden en problematieken deelden.

 

Op expliciete vraag van enkele KMO-eigenaars is KMO-only opgericht in 2008 om gelijkaardige profielen samen te brengen.

 

“KMO-eigenaars hebben vaak andere behoeften dan bedrijfsleiders met een werknemersstatuut. Ondernemers nemen een persoonlijk risico en investeren een groot deel van hun vermogen in het bedrijf,” zegt Sven de Vocht.

 

Voor KMO-only nodigt Voka - Antwerpen-Waasland bedrijven heel selectief uit.

 

Bedrijfsleiders, die geen uitnodiging kregen, kunnen zich alsnog inschrijven om aan de activiteiten deel te nemen.

 

“We controleren of de potentiële deelnemers enerzijds eigenaar zijn van het bedrijf, anderzijds strategische beslissingskracht en een (toekomstige/kleine) participatie in de onderneming hebben,” geeft de Vocht de voornaamste criteria voor deelname aan. 

Netwerk-event

 

 

In 2009 namen 450 KMO’s deel aan KMO-only. Per netwerksessie, op basis van een thema en een spreker, nam tussen de vijftig en zestig man deel.

 

“We willen de sessies niet groter maken maar de volledige leden-database van KMO-only vergroten,” geeft de Vocht aan. 

 

Vijfennegentig procent van de 3.000 VOKA-leden in Antwerpen-Waasland en zo’n 3.000 niet-leden komen hiervoor in aanmerking.

 

Ambitie is zo snel mogelijk 1.000  “KMO-only”-leden te hebben.

 

Onderwerpen die in het verleden aan bod kwamen, waren onder meer CO2 in de KMO, zakendoen via het Internet, corporate governance en de waarde van de onderneming.

 

 

 

Perceptie niet-leden foutief


Doel van het initiatief is, naast ondernemers met hetzelfde profiel samen te brengen, ondernemers kennis met Voka te laten maken.

 

“We merken dat veel niet-leden de Kamer van Koophandel van Antwerpen-Waasland ten onrechte percipiëren als een organisatie voor grote bedrijven. Dat is niet juist. Meer dan 95 procent van onze leden hebben minder dan vijftig werknemers. Onze dienstverlening richt zich voornamelijk naar het KMO-segment waar zich de voornaamste groeidynamiek aftekent,” besluit Sven de Vocht.

Meer sectornieuws

Agenda