Infomat bereidt introductie Dimasys 2010-suite voor

Strategisch plan zet in op omzetverdubbeling en diversificatie

IT-bedrijf Infomat N.V. (Antwerpen-Wilrijk), onderdeel van de Systemat-groep (Lasne), lanceert in september “Dimasys 2010”. De nieuwe versie integreert een aantal bijkomende componenten, zoals document management, e-commerce/e-supply, messaging & alerting en business intelligence. De introductie van de nieuwe suite luidt ook een re-styling en nieuw élan in van Ypsos Business, de ERP-applicatie van Infomat voor kleinere ondernemingen. “Dimasys 2010” wordt in twee versies beschikbaar, met name DIMASYS/WKG (Workgroup Edition, de opvolger van Ypsos Business) en DIMASYS/ENT (Enterprise Edition). In zijn strategisch groeipad evolueert Infomat bovendien van een mono-pijler- naar een drie pijlerbedrijf. Naast de ERP-business-unit, worden immers twee bijkomende business-units ontwikkeld, gewijd aan respectievelijk ECM/EDM en de automatisering van sportfederaties en ledenorganisaties.

Voor Infomat was 2009 allesbehalve een crisisjaar, wel integendeel. Zo klom de omzet met 9% tot 4,8 miljoen euro.

Ook in de eerste jaarhelft ging het het IT-bedrijf voor de wind. Nieuwe automatiseringsorders werden binnengehaald van bedrijven als Low Impact, F & G Safety Products, Charrel Interiors, Floorhouse, HST, LCMA, Idem Papers, de gemeente Ham, VSOA - De Post, de Luxemburgse voetbalbond, …

De onderneming lijkt derhalve goed op weg om zijn termijnstrategie hard te maken.

“Plan 2013”

“Na jarenlange rustige groei, gaan we thans resoluut op zoek naar bijkomende schaalgrootte. Bedoeling is de omzet tegen 2013 tot minstens 8 miljoen euro op te drijven. Lange tijd schommelde het personeelsbestand rond de 30 medewerkers. Inmiddels zijn dat er 48. Onze termijnstrategie werd neergeschreven in “Plan 2013”. Strategische actiepunten binnen dat plan zijn de lancering van “Dimasys 2010” in september aanstaande en een verbreding van het actieterrein in de vorm van een diversificatie,” licht gedelegeerd bestuurder Stephan Van Bulck toe.

De huidige afgevaardigde bestuurders John Ferdinande en Stephan Van Bulck richtten in 1997, samen met Systemat, het bedrijf Infomat op. Dat gebeurde met de steun van IBM dat in Infomat de geschikte partner zag om zijn in eigen beheer ontwikkelde nieuwe ERP-oplossing, Dimasys, te vermarkten.

De complementariteit met Systemat was erg groot vermits de IT-dienstenverlener uit Lasne geen echte ERP-oplossing in het eigen portfolio had en bovenop de beschikbare AS/400-expertise onder het Infomat-dak wist te smaken.

In 1999 nam Infomat de hele IBM-ploeg die bij de ontwikkeling van Dimasys was betrokken over, alsook de bijhorende intellectuele rechten.

“Inmiddels verzorgde Infomat een 150-tal Dimasys-implementaties in de Benelux, waarvan nagenoeg 85% in België. In Nederland hebben we dus nog behoorlijkwat groeimarge,” aldus Van Bulck.

Vandaag de dag heeft Infomat kantoren in Antwerpen, Luik en Arnhem.

Extra-toegevoegde waarde voor focusdoelgroep

Dimasys focust inzonderheid op distributie-ondernemingen (lees: groothandels en retail-bedrijven, nvdr.).

“In het segment van bedrijven met meer dan 15 medewerkers zijn, DIMASYS/ENT niet te na gesproken, nog amper ERP-oplossingen van Belgische makelij in gebruik. De concurrentie schuilt meestal in Angelsaksische, Duitse of Nederlandse hoek,” zo nog onze gesprekspartner.

Met de lancering van “Dimasys 2010” pakt Infomat in september uit met een volledig geïntegreerde ERP-suite, met een nieuwe “branding”, een nieuw logo en extra-functionaliteit aan boord.

Stephan Van Bulck: “Het onderscheid tussen Dimasys (ERP-oplossing vanaf 16 gebruikers) en Ypsos Business (de ERP-oplossing van Infomat voor ondernemingen tot 15 gebruikers) wordt opgegeven om plaats te ruimen voor één gemeenschappelijke naam en Dimasys-suite. “Dimasys 2010”, dat een volledig nieuwe user interface meekrijgt en op de “look & feel” van Microsoft 2010 zal inhaken, wordt beschikbaar in twee versies, met name een DIMASYS/WKG (Workgroup Edition voor bedrijven van 3 tot 15 gebruikers) en een DIMASYS/ENT (Enterprise Edition, van 16 tot meer dan 200 gebruikers).  Bovendien zal “Dimasys 2010” de verschillende aspecten binnen de moderne bedrijfsvoering afdekken. In de applicatie worden bijkomende functionaliteiten geïntegreerd zoals e-commerce/e-supply, electronic document management, messaging & alerting en business intelligence. Voorheen gold het functionaliteiten die voor grote ondernemingen werden gereserveerd, maar nu in voorverpakte vorm ter beschikking van het brede KMO-segment worden gesteld. De nieuwe versie van Dimasys gaat een behoorlijk eind verder dan wat de markt voorheen als ERP-oplossing beschouwde”.

Klanten kunnen maatspecifiek de functionaliteiten binnen “Dimasys 2010” moduleren dan wel activeren.

Diversificatie

Diversificatie is, naast ERP, de twee pijler binnen het “Plan 2013” van Infomat.

Vorig jaar sloot Infomat een strategisch partnership met het Nederlandse software-bedrijf BCT (Amstenrade) dat met Corsa ECM een hoogperformant digitaal documentbeheersysteem heeft ontwikkeld. Dat pakket geldt overigens als basis voor het document management-luik binnen “Dimasys 2010”. Infomat vermarkt het ook als op zich staande oplossing. Blijkbaar met succes, want inmiddels werden al een 30-tal referenties opgetekend.

“Corsa gaf aanleiding tot de oprichting van een specifieke document management-divisie, waarbinnen een “dedicated team” wordt ingeschakeld. De nieuwe business-unit breidt onze vertrouwde klantenbasis van distributiebedrijven uit met (grote) bedrijven buiten de sector en (overheids)organisaties allerhande,” zo nog Van Bulck.

Een andere nieuwe business-unit binnen Infomat, dat zijn organisatie intern inmiddels afstemde op zijn ambitieuze groeiplannen, spitst zich toe op de automatisering van sportfederaties en ledenverenigingen.

Infomat ontwikkelde daartoe in eigen huis een applicatie die op een steeds toenemend succes kan bogen. Aanvankelijk betoonden alleen sportfederaties interesse, maar die belangstelling deinde inmiddels uit naar ledenorganisaties allerhande. De Luxemburgse voetbalbond, toch goed voor zo’n 40.000 leden, geldt terzake als eerste buitenlandse referentie.

Vermits het beheer van sportfederaties en ledenorganisaties nog vaak een terrein is dat door amateuristich maatwerk wordt geregeerd, meent Van Bulck dat voor de nieuwe Infomat-oplossing zelfs internationaal succes is weggelegd.