Universiteit Tilburg en VIL starten project rond slanke logistiek

Het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL V.Z.W.) is, samen met de Universiteit van Tilburg, gestart met een onderzoeksproejct rond “Lean Logistics” ofte “Slanke logistiek”.

 

Doel van deze internationale samenwerking is om “lean” ook ingang in de dienstverlenende sector te doen vinden en bijgevolg de productiviteit en daarmee de concurrentiepositie van de logistieke spelers te verhogen.

 

“Lean logistics” is een management-filosofie afkomstig van de Japanse autofabrikant Toyota.

 

Door het toepassen van deze filosofie kan de kwaliteit van het product verbeteren, terwijl de kosten kunnen worden teruggedrongen.

 

Met andere woorden: meer output genereren met minder input, wat bijgevolg leidt tot een verbetering van het bedrijfsresultaat.

 

Doel is om maximaal aan klanteneisen te voldoen en gelijktijdig verspillingen te minimaliseren.

 

Het internationaal onderzoeksproject is erop gericht om het succesverhaal van “lean” in een productie-omgeving toe te passen op logistieke dienstverleners en derhalve op een dienstenomgeving.

 

Zo zullen acht logistieke dienstverleners (zeven Nederlandse bedrijven en het Vlaamse Jet Logistics uit Opglabbeek) begeleid worden om door middel van “lean” meer waarde te creëren, verspillingen terug te dringen en hun logistieke processen continu te verbeteren.

 

Tijdens de eerste fase van het project (die tot september 2010 loopt), zullen onderzoekers van de Universiteit van Tilburg en het VIL, samen met master studenten en organisatie-adviseurs, de huidige situatie van de betrokken logistieke dienstverleners in kaart brengen en aangeven waar logistieke verbeteringen kunnen worden gerealiseerd door het toepassen van de “lean”-filosofie.