Linear: eerste doorbraakproject voor smart grids

Met de opstart van het Linear-project neemt het onderzoek op het gebied van smart grids of intelligente netten in Vlaanderen een grote sprong voorwaarts. Smart grids zijn de energienetten van de toekomst, toegesneden op de nu al reële trends zoals het stijgende aandeel van hernieuwbare energie en de toename van elektrische voertuigen.


Linear bestudeert hoe door energieverbruikende toestellen intelligent aan te sturen, de beschikbare hernieuwbare energie optimaal kan worden benut. En hoe dit in een globaal energienetwerk kan worden ingepast.

Eén van de voordelen van smart grids is dat consumenten ook meer en meer producenten van energie worden.

Linear vertrekt van de bestaande onderzoeksexpertise in smart grids in Vlaanderen.

Einddoel is een grootschalige veldtest waarbij het energieverbruik van reële gebruikers actief wordt aangestuurd.


VITO staat in voor de coördinatie van het Linear-project, dat tot 2014 loopt. Samen met de KULeuven, IBBT en IMEC vormt de instelling het hart van het onderzoek, dat door de Vlaamse overheid financieel wordt ondersteund.

Belangrijke partner in het onderzoek is Laborec dat industriële expertise aandraagt.

De andere industriële partners Eandis, Infrax, Telenet, Belgacom, Alcatel Lucent, Fifthplay en SPE-Luminus nemen de marktgerichtheid van het project ter harte. Ze zorgen tevens voor inhoudelijke en financiële ondersteuning.

Het onderzoek zal plaats vinden binnen het kader van het in oprichting zijnde onderzoekscentrum Energyville in Genk-Waterschei.