Infomat introduceert Dimasys 2010

Nieuwe "look & feel" en bijkomende functionaliteiten (Gesponserde inhoud)

ERP-vendor Infomat introduceert Dimasys 2010. “Om het belang van de nieuwe release te benadrukken hangen we de lancering op aan een nagelnieuwe “branding”, die dynamiek uitademt. Niet alleen de “look & feel” van de applicatie werd gevoelig aangepast, ook de geboden functionaliteiten en de achterliggende technologie werden fors opgewaardeerd,” aldus afgevaardigd bestuurder Stephan Van Bulck van Infomat N.V., dat binnen de beursgenoteerde Systemat-groep als business solutions center geldt inzake Enterprise Resource Planning (ERP) en Document Management.

Dimasys 2010 is niet zomaar een nieuwe versie van de ERP-oplossing van Infomat. Het pakket onderging meer dan een facelift.

“Het gaat om een operatie die zich op software-vlak maar eens om de tien jaar voltrekt,” zo stelt de afgevaardigd bestuurder, daarmee de intrinsieke ingrepen benadrukkend.

Een en ander is voor Infomat overigens voldoende redenen om, voor het eerst in zijn bestaan, later deze maand, een collectief klanten-event op te zetten.

“Dat willen we in de toekomst bij elke nieuwe release gaan doen,” klinkt het.

Nieuwe “look & feel”

De nieuwe “look & feel” van Dimasys 2010 stelt de gebruikers in staat autonoom de stijl van de ERP-applicatie aan hun werkomgeving aan te passen. Dit naargelang het gehanteerde besturingssysteem of in functie van de Office-applicatie waarmee ze werken.

“Wie met Windows Vista werkt, kan Dimasys 2010 hier qua “look & feel” op aligneren. Dat kan net zo goed op applicatievlak, zoals bijvoorbeeld met Microsoft Office 2007 of 2010. De volledige schermopmaak kan in dat geval naar voornoemde toepassing worden geconformeerd. Desgewenst kan dat tot op werkpost- en/of gebruikersniveau, weliswaar zonder dat aan de toekenning van de gebruiksrechten wordt geraakt,” zo nog Van Bulck.

Achterliggende filosofie is het bewerkstelligen van een meer verregaande integratie met alle Microsoft Office-producten. Zo koppelt Dimasys 2010 naadloos met de Microsoft Outlook-interface.

Gebruikers krijgen zodoende het gevoel dat ze met Dimasys binnen een volledige Office-omgeving aan het werken zijn. Exporteren naar Excel, het creëren van PDF’s of documentopmaak volgens MS Office zijn slechts enkele van de geboden mogelijkheden.

Stephan Van Bulck: “De nieuwe “look & feel” van Dimasys zal andermaal in een productiviteitsverhogend effect uitmonden. Zo werd voortgeborduurd op de sterke punten van de bestaande user interface, zoals de integratie van de foto van de gebruiker in het menu. Dat kan een gadget lijken, maar is het zeker niet in omgevingen van balieverkoop of magazijnkringen waar verschillende personen van dezelfde terminal gebruik maken. Nog een goed voorbeeld is de integratie van de berichtenuitwisseling. Door binnen Dimasys 2010 gebruik te maken van een berichtenmodule tussen de verschillende gebruikers, staan we garant voor kortere responstijden. Zo kunnen orders, die om een of andere reden werden geblokkeerd sneller worden vrijgegeven. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld wat de interne goedkeuring van offertes betreft”.

De geintegreerde berichtenuitwisseling zorgt ervoor dat niet langer, zoals in het verleden, hoeft gewacht tot de betrokkene zijn e-mail applicatie heeft geopend om zijn berichten te checken.

Functioneel mag men als vendor het beste product bieden, het eerste waar de gebruikers oog voor hebben zijn de interface en de “look & feel”, weet men bij Infomat. Oogt de applicatie modern? Sluit ze aan op de bedrijfsomgeving en het verwachtingspatroon van de medewerkers? Hoe scoort ze inzake gebruiksgemak?

Bijkomende functionaliteiten

Begrijpelijk dus dat men bij Infomat benadrukt dat Dimasys 2010 de dimensie van de cosmetische ingrepen ver overstijgt.

Meer dan ooit maakt Dimasys 2010 komaf met de zogenaamde geïntegreerde suites waaraan een aantal modules werden gekoppeld die klassiek als “niet-ERP” werden omschreven. Dimasys 2010 gooit die “eilandjes” overboord ten gunste van een verregaande integratie met modules als Document Management, Business Intelligence, Messaging & Alerting en E-Business (zowel E-Commerce als E-Supply).

De aankoopmodule werd dan weer verrijkt met een volwaardig e-commerce luik. In tegenstelling tot de meeste vendors die zich beperken tot e-commerce functionaliteit aan verkoopzijde, verrijkte Infomat zijn nieuwe ERP-oplossing met een vergelijkbare “tool” aan aankoopzijde (lees: toevoeging van een veelomvattende e-supply module, nvdr.).

Zodoende kan opnieuw efficiënter worden gewerkt, dankzij de automatisatie van het aankoopbeheer in de vorm van bijvoorbeeld snellere orderbevestigingen of wijzigingen in het ordertraject.

Die aankoopmodule werd voorts toegerust met een systeem van verschillende goedkeuringslagen, waarin de verschillende aankoopmachtigingen worden geïncorporeerd. Dimasys 2010 heeft een ingebouwde goedkeuringshiërarchie die geen limieten meer kent, zo luidt het.

Hoewel de basisfunctionaliteit van zowat alle bestaande ERP-modules binnen Dimasys 2010 werd opgewaardeerd, lichten we er nog even de optimalisering van de Service-module uit.

Binnen die module werden een aantal verfijningen doorgevoerd die de efficiëntie van de werk- en administratieve organisatie van de medewerkers op het terrein andermaal verhoogt. Specifieke ankerpunten hierbij zijn een betere organisatie van het aankoopbeheer, met inbegrip van de bijhorende goedkeuringsproblematiek.

Nieuwe technologische insteek

Technologisch de belangrijkste vernieuwing in Dimasys 2010 is de gedeeltelijke implementatie van SOA (service-oriented architecture) en web services.

De nieuwe E-Supply-module is daarvan een eerste concreet resultaat. Een en ander lag ook aan de basis van de volledige hertekening van het e-commerce luik. Zo kunnen klanten voortaan in hooguit enkele dagen hun volledige webshop-structuur aanpassen en hertekenen, dit in combinatie met heel wat mogelijkheden inzake personalisatie en customisatie.