Vlaamse overheid introduceert digitaal tekenplatform

De Vlaamse overheid heeft het digitaal tekenplatform boven de doopvont gehouden. Dit opent in de toekomst de mogelijkheid voor alle organisaties binnen de Vlaamse overheid om documenten digitaal op een juridisch geldige manier te tekenen. Ook partners buiten de Vlaamse overheid zullen van het digitale tekenplatform gebruik kunnen maken. Deze werkwijze zorgt voor administratieve vereenvoudiging en tijdsbesparing. Ze draagt tevens bij tot een efficiëntere en milieuvriendelijkere overheid, zo luidt het.


Elke Vlaamse overheidsorganisatie beslist zelf of en wanneer ze digitale handtekeningen in de eigen werking integreert. Momenteel wordt het digitale tekenplatform al ingezet door het ESF-agentschap dat als eerste de stap zette: het gebruikt sinds 1 september het digitale tekenplatform voor het afhandelen van subsidiedossiers.

Verschillende andere organisaties binnen de Vlaamse overheid onderzoeken hoe ze het digitale tekenplatform kunnen inzetten. Intern loopt een communicatiecampagne over de voordelen en gebruiken van het digitale tekenplatform.


Door gebruik te maken van open standaarden, kan de Vlaamse overheid het digitale tekenplatform inzetten in de dienstverlening ten gunste van partners allerhande: burgers, bedrijven, lokale overheden, …

Betrokken partijen ondertekenen digitaal met de elektronische identiteitskaart (eID) een PDF-document. Het volstaat te beschikken over een eID, een eID-lezer en de gratis software.


In de toekomst zijn de mogelijke toepassingen van het digitale tekenplatform legio. Denk aan het digitaal ondertekenen van contracten met leveranciers en derde partijen, personeelscontracten, formulieren, e-mails (om de authenticiteit van de afzender te waarborgen) of aan het afhandelen van digitale bouwdossiers.


Ook voor de werking en dienstverlening van lokale besturen zelf kan het digitale tekenplatform zijn nut bewijzen. Denk maar aan de talrijke, in het gemeentehuis door burgers te ondertekenen aanvragen die dankzij het digitale tekenplatform in de toekomst digitaal kunnen gebeuren.


Het platform werd ontwikkeld door de entiteit e-government en ICT-Beheer (e-IB). Deze Vlaamse overheidsinstelling ondersteunt alle organisaties van de Vlaamse overheid door het aanbieden van ICT- en e-government-diensten, -producten en -advies om bij te dragen tot de optimale werking van de Vlaamse overheid als geheel.