Fluxys gasleiding ontploft: de mogelijke oorzaken?

De ontploffing in Rotselaar... Wat zou een mogelijke oorzaak zijn?

Snelwegen zijn de grote verkeersaders voor ons persoonlijk transport. Hogedrukleidingen zijn de snelwegen van het gastransport. Om het gas op zijn bestemming te krijgen, beschikt Fluxys over een uitgebreid net van pompstations. Tussen twee pompstations bestaat een hogedrukgasleiding uit aan elkaar gelaste stalen leidingstukken.

De installatie en bedrijfsvoering van zo een hoofdgaslijn bestaan uit heel wat schakels en elke schakel (of combinatie) kan een oorzaak zijn van de ontploffing in Rotselaar. Een grondig onderzoek zal nodig om de oorzaak met zekerheid vast te stellen.

Een deklaag en een extra veiligheid, de zogenaamde kathodische bescherming, beschermen de leidingen tegen corrosie. Het staal, alle lassen die de stalen delen van de leiding aan elkaar verbinden, de verbindingen met pompstations en de goede werking van alle pomp- en beveiligingssystemen worden zorgvuldig gecontroleerd. Daarna wordt de pijpleiding getest met water op hoge druk en pas dan wordt de pijpleiding gevuld met gas. De gasdruk wordt geleidelijk opgebouwd, waarbij \'tijdelijk\' wordt getest op een druk van 140% van de maximale druk. Als dat allemaal goed gaat, kan de leiding in productie.

Ondanks al deze controles en maatregelen, kan nooit worden uitgesloten dat een machine of de mens alsnog bepaalde types defecten in het staal of een las over het hoofd heeft gezien. De oorzaak kan ook liggen bij een niet-gedecteerde fout bij de staalproductie, het lassen, het ingraven of in de pompstations. Ten slotte is het evenzeer mogelijk dat bij de werkzaamheden een machine de leiding heeft geraakt, zonder dat de operator het heeft beseft of, in het ergste geval, het heeft gemeld.

Vele mogelijkheden. De werkelijke oorzaak achterhalen zal tijd vergen. Speculeren heeft daarbij geen enkele zin. Het is nu aan de betrokken partijen om onderzoek te doen.

Er is slechts één zekerheid; de kans dat iets van dergelijke omvang gebeurt is en blijft uiterst klein, net zoals de kans dat de hemel op onze hoofden zou kunnen vallen, zoals Asterix en de zijnen dachten.

Voor meer informatie:
Dr.ir. Frans Vos
zaakvoerder Materials Consult bvba
tel. 016.40.21.53
GSM 0473.38.06.98

Malendriesstraat 70
3370 Boutersem-Kerkom
Belgium

www.materialsconsult.be