Innovatieplatform "Visueel Vlaanderen" gelanceerd

De Vlaamse overheid heeft in Gent het startschot gegeven voor het Innovatieplatform Visueel Vlaanderen.

Vlaanderen beschikt vandaag over een uitgebreide databank met gedetailleerd beeldmateriaal van alle openbare wegen in Vlaanderen. Het gaat om beelden die werden aangemaakt via mobile mapping, een techniek waarbij foto’s genomen vanuit een rijdend voertuig digitaal worden verwerkt.

Via het Innovatieplatform Visueel Vlaanderen wil de Vlaamse overheid onderzoek en innovatie rond beeldmateriaal stimuleren.

Binnen het innovatieplatform zal de Vlaamse overheid samen met de geo-ICT-sector en de onderzoekswereld innovatieve beeldtoepassingen ontwikkelen om de dienstverlening naar burgers en bedrijven te verbeteren.

Visueel Vlaanderen is een project waarbij de Vlaamse regering gebruik maakt van het nieuwe beleidsinstrument “Innovatief Aanbesteden” (Zie “dVO” nr. 431) van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT).

Bij Innovatief Aanbesteden werkt de overheid via een innovatieplatform nauw samen met bedrijven en kennisinstellingen. Doel is te komen tot innovatieve oplossingen die de dienstverlening verbeteren en maatschappelijke uitdagingen helpen aanpakken.