VIL gaat voor slimme logistiek in de witte sector

Het Vlaams Instituut voor de Logistiek V.Z.W. (VIL, Antwerpen) heeft de kick-off gegeven voor zijn nieuw collectief onderzoeksproject “Hospitaallogistiek”. AZ Turnhout, AZ Sint-Elisabeth Herentals, Jessa Ziekenhuis Hasselt en GZA Antwerpen, samen goed voor negen campussen, nemen hieraan deel. Met het project wil het VIL de efficiëntie van de inbound logistiek in de ziekenhuisketen verbeteren.


De ziekenhuissector is een maatschappelijk belangrijke sector in volle evolutie met schaalvergroting als één van de kenmerkende elementen: ziekenhuizen gaan fusies aan of zetten samenwerkingsverbanden op.

De ziekenhuissector wordt vandaag geconfronteerd met een aantal concrete logistieke knelpunten, waaronder ruimtegebrek voor opslag van materialen of leveringen die in pieken toekomen, of niet op het gewenste moment.

Als niet-kernactiviteit is het dan ook niet altijd evident of eenvoudig om de nodige mensen en middelen te verkrijgen.

Met dit praktisch collectief onderzoeksproject wil het VIL de logistieke efficiëntie over de volledige ziekenhuisketen verbeteren. Dat moet leiden tot lagere logistieke kosten en gelijktijdig het service-niveau verbeteren.

De aangehaalde knelpunten zullen bij elk van de deelnemende ziekenhuizen worden onderzocht, met als doel concrete oplossingen voor te stellen en uit te werken en de haalbaarheid ervan na te gaan.

Deze kunnen betrekking hebben op een verbeterde organisatie van de aanlevering van goederen, de centralisatie van magazijnactiviteiten, logistieke samenwerking tussen ziekenhuizen en uitbesteding van logistieke niet-kernactiviteiten.

De praktische haalbaarheid van de voorgestelde verbeteringen bij de ziekenhuizen zal via verschillende pilootprojecten worden afgetoetst.