ENERGYVILLE

Medio vorige maand opende Energyville zijn tijdelijke vestiging te Genk. Dit in afwachting van de realisatie van een eigen gebouw op de oude mijnsite Waterschei-Thor. De tijdelijke vestiging (lees: het vroegere atelier van kunstenaar Piet Stockmans, nvdr.) biedt plaats aan een dertigtal onderzoekers van KULeuven en Vito.

Als kenniscentrum streeft Energyville, een samenwerking tussen KULeuven, Vito en imec dat de steun geniet van de stad Genk, de Vlaamse regering en de Europese structuurfondsen, naar een stek binnen de Europese Top 5 op het vlak van innovatief energie-onderzoek.

Het nieuwe Energyville-gebouw, dat in het wetenschapspark van Waterschei wordt ontwikkeld, zal in de loop van 2013 geavanceerde labo's en een tweehonderdtal onderzoekers huisvesten die zich zullen toespitsen op het groene energie-onderzoek.

Het onderzoekscentrum zal expertise leveren over intelligente energienetten en energie-efficiënte gebouwen.

De voorlopige kantoren van Energyville bevinden zich te 3600 Genk, Dennenstraat 7. Telefoon: 016/32.10.12. URL: www.energyville.be.