China links laten liggen geen optie meer

Kansen voor producten en diensten met hoge toegevoegde waarde

Op relatief korte termijn is China uitgegroeid tot een incontournabele speler in de wereldeconomie. Aan die ongelooflijk snelle groeispurt kleefden enkele kinderziektes. Behoren die inmiddels tot het verleden of kijkt u beter nog even de kat uit de boom?

Stellen dat China van de wereldwijd financieel-economische crisis gevrijwaard bleef, is de waarheid geweld aandoen. Zo zouden alleen in de provincie Guangdong ruim 57.000 bedrijven de deuren hebben moeten sluiten en verloren 20 miljoen arbeiders hun job.

Ongeveer een derde van het interventiefonds van 586 miljard dollar ging naar diverse, immense infrastructuurprojecten, waardoor werkgelegenheid werd gecreëerd.

Door het snel massaal en drastisch ingrijpen van de overheid, kon het economisch herstel in China zich vlugger inzetten dan in vele andere landen.

Momenteel scoort China terug zoals voor de crisis en zitten de meeste sectoren in de lift. Een kentering dreigt alleen als het land er niet in slaagt zijn inflatie in toom te houden.

Sterk gestegen grondstofprijzen en de stijgende loonkost oefenen negatieve effecten uit.

Verwacht wordt dat de huidige economische groei nog vijf jaar aanhoudt.

Om verder te blijven groeien, moet de lokale economie meer gediversifieerd worden en het belang van de export teruggedrongen.

De overheid hanteert hiervoor twee strategieën, met name een “go West”-policy, waarbij de productie in het binnenland wordt opgevoerd, en het aanzwengelen van de binnenlandse consumptie om minder afhankelijk van de export te worden.

KMO

In de voorbije vijf oversteeg een stijgend aantal Vlaamse KMO’s de zuivere exportdimensie om meer structurele vormen van economische aanwezigheid aan te nemen. Ze vestigen zich ter plaatse of gaan een joint-venture aan.

Steeds meer goederen die Vlaamse ondernemers in China produceren, zoals in de textielsector, zijn bestemd voor het Chinese binnenland.

Voor veel KMO’s is China niet langer de “cheap manufacturing outpost”, maar wordt het land een respectabele markt en mogelijke uitvalsbasis voor de hele regio.

Intellectuele eigendom

Namaak is en blijft een probleem in China. High-tech bedrijven zijn er bijzonder kwetsbaar als het om de bescherming van hun intellectuele eigendomsrechten gaat.

De wetgeving is weliswaar voorhanden, maar wordt niet geïmplementeerd. Het gaat vooral om een cultureel verschil: Chinezen zien namaak niet zozeer als een inbreuk, maar eerder als een compliment aan de originele maker.

Het namaakprobleem oplossen zal tijd vergen. Toch lijkt een kentering in aantocht.

De meeste rechtszaken over de schending van de intellectuele eigendomsrechten lopen echter tussen Chinese bedrijven onderling.

Maatschappelijke veranderingen

Twee grote maatschappelijke veranderingen zullen het internationale zakenleven beïnvloeden, met name de verbetering van de arbeidsvoorwaarden enerzijds, de sociale zekerheid anderzijds.

Door het uitbouwen van de zorgverstrekking en het pensioen zal de binnenlandse consumptie toenemen en China, op termijn, niet langer een lage kostenland blijven.

Kansen voor Vlaamse ondernemers?

De markt evolueert bijzonder snel. Voor producten en diensten met een hoge toegevoegde waarde is zeker ruimte in China.

Daarnaast zijn er opportuniteiten in logistiek, milieu, farma en voeding. Ook voor dienstenbedrijven liggen kansen weggelegd.

Grondige aanpak vereist

Zakendoen in China is een strategische beslissing. De markt moet niet cyclisch maar heel intens worden aangepakt. Dat vergt tijd en de juiste medewerkers.

Bestaande denk- en werkwijzen kunnen niet naar China worden gekopieerd. Resultaten op korte termijn zijn uitgesloten.

Zonder regelmatig persoonlijk contact - geen telefoon of e-mail - zijn alle exportplannen in China gedoemd tot mislukken.

Zakelijke relaties moeten intensief onderhouden. Dat vergt tijd en geld.

Een Chinees doet alleen zaken met iemand waar hij zich goed bij voelt. Daarom heeft een ondertekend contract in China niet dezelfde waarde als bij ons.

Maar bij een solide persoonlijke relatie zal de Chinese zakenpartner zich aan de gemaakte afspraken houden.

Nieuwkomers kunnen best starten in de klassieke steden als Peking en Shanghai. Toch ligt het grootste potentieel in het binnenland, waar de voorbije jaren miljoensteden zijn ontstaan. De vestigingskosten zijn er lager en in sommige gevallen wordt er een belastingsvoordeel toegekend.

Wel is het moeilijker om er geschikt personeel te vinden en liggen de zaken er logistiek niet altijd even eenvoudig.

China is een markt met ruim 1,3 miljard potentiële consumenten.

Vandaag beschikken ongeveer 300 miljoen Chinezen over voldoende koopkracht om buitenlandse producten en diensten aan te kopen. En die leven verspreid over een oppervlakte vergelijkbaar met de Verenigde Staten.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Flanders Investment & Trade. Meer info: www.flandersinvestmentandtrade.be).