VIL pleit naar weerbaarheid van supply chains

Het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL, Antwerpen) gaf het startschot voor het nieuwe collectieve onderzoeksproject “Meten van resilience: veerkracht in de supply chain”. Met dit project wil het VIL nagaan hoe een onderneming efficiënt kan omspringen met onzekerheid en verstoringen in de logisitieke keten. Acht bedrijven uit diverse sectoren (automotive, contract manufacturing, logistieke dienstverlening, retail en distributie, …) nemen aan het project deel.


Supply chain-netwerken worden almaar complexer. Bedrijven gaan op zoek naar kostenbesparingen en vinden die door middel van samenwerking met logistieke dienstverleners, outsourcing van productie naar lage loonlanden en “just-in-time”-productie.

Samen met de efficiëntie, stijgt zo ook de kwetsbaarheid van de logistieke netwerken. In een globale supply chain zijn veel risico’s steeds moeilijker te beheersen, laat staan te vermijden.

Om met deze onzekerheid om te gaan, moeten bedrijven zorgen dat hun supply chain “resilient” is, zodat de impact van verstoringen wordt geminimaliseerd.

Hoewel de aandacht voor de onzekere logistieke keten de laatste jaren is gegroeid, blijft het moeilijk om zonder een objectief kader middelen efficiënt aan te wenden ter beheersing van deze onzekerheid.

Het VIL wil met dit nieuwe project een antwoord bieden op vragen als: Hoe kan een onderneming zijn middelen efficiënt inzetten ter beheersing van de onzekerheid? Hoe laten we informatie hieromtrent door de logistieke keten vloeien?

Het VIL zal op basis van een met succes beproefde methodologie van The Ohio State University deze problematiek in kaart brengen en hieruit aanbevelingen destilleren teneinde de logistieke keten veerkrachtiger te maken.

Nike, ODTH, Toyota, Connect Group, SDV, ECS, Gosselin en Ecu-Line nemen aan het project deel dat tot eind 2011 loopt.

Meer sectornieuws

Agenda