eTIC Comité Vlaanderen operationeel

Het Agentschap Ondernemen/KMO-IT heeft het startschot gegeven voor de operationele werking van het Vlaams eTIC Comité. Geschillen tussen eTIC-geregistreerde ICT-bedrijven en hun klanten kunnen door het Vlaams Comité (B2B) worden beslecht.


eTIC-geregistreerde bedrijven streven een optimale relatie met de klant na, gebaseerd op transparantie en openheid in communicatie.

Om erkend te worden als eTIC-leverancier volstaat het zich te engageren tot de naleving van zeven gedragscodes (www.etic-handvest.be).

Het eTIC Comité Vlaanderen, ook wel het Vlaams eTIC Deontologisch Comité genoemd, ziet toe op de dagdagelijkse werking van eTIC en behandelt de geschillen die kunnen voorkomen tussen ICT-leveranciers en hun klanten.

Door het aanbieden van een dergelijke Comité wenst de Vlaamse overheid het vertrouwen in het zakendoen tussen beide partijen een extra stimulans te geven.

Daarbij wenst ze ook geschillen zoveel mogelijk uit de weg te gaan of in der minne te regelen, op basis van gezond vertand en het naleven van zeven deontologische gedragsregels bij het zakendoen.