Samsung doet intrede in A3-MFP-segment

Scharnierpunt in strategische diversificatie

Samsung Electronics Belgium (Vilvoorde) doet zijn intrede in het A3-MFP-segment. Dat is een belangrijke stap in een strategische diversificatiekoers. Tot voor kort was Samsung Electronics immers vooral in het retail-segment aanwezig. Met de introductie van vier hoogperformante multifunctionals begeeft het bedrijf zich krachtdadig op het B2B-segment. Een en ander wordt geconcretiseerd via de oprichting van een afzonderlijk distributie-apparaat, met de Samsung Business Centers als exponent. Tegen eind 2015 wil Samsung zich in België binnen de Top 3 van de MFP-vendors hijsen, stellen key account manager Printing Kristof Vande Reyd en channel marketing manager ITD Tom Haezaert in koor.

Het Zuid-Koreaanse Samsung-concern bestaat wereldwijd uit een conglomeraat van 66 bedrijven actief in de meest uiteenlopende sectoren.

Eén van filialen is Samsung Electronics, zeg maar het grootste IT- en elektronicabedrijf wereldwijd.

De activiteiten van Samsung Electronics kunnen goeddeels in drie groepen worden opgedeeld, met name Telecom (GSM’s), de pas samengevoegde AVD (televisies)- en wit- & bruingoeddivisies en ITD (Information Technology Department).

ITD focuste tot voor kort voornamelijk op het retail-segment maar daar komt nu verandering in.

Getuige onder meer de recente introductie van een eerste serie SSD’s (solid state drives) op de Belgische markt, door de constructeur omschreven als het opslagmedium voor de toekomst, die zich zowel tot de particuliere als de bedrijfsmatige markt richten.

De lancering van een eerste gamma A3-multifunctionals bevestigt Samsung’s ambities om een grote deel van de zakelijke marktkoek in te palmen.

“De introductie van A3-modellen in het MultiXpress-gamma is voor Samsung een scharnierpunt. Het zuivere retail-bedrijf van weleer is in volle omschakeling naar een service-gerichte bedrijfsorganisatie, met een bijkomende focus op het B2B-segment,” beklemtoont Kristof Vande Reyd, key account manager Printing bij Samsung Electronics.

Het A3-MultiXpress-gamma bestaat uit vier multifunctionals, netjes verdeeld over zwart/wit- en kleurenuitvoeringen.

De MultiXpress SCX-8030ND en SCX-8040ND halen print-snelheden in zwart/wit van respectievelijk 30 en 40 ppm.

De MultiXpress CLX-9250ND en CLX-9350ND zijn kleuren-multifunctionals die afdrukprestaties neerzetten van 25 en 35 ppm.

Alle toestellen zijn beschikbaar in drie configuraties, met name Basic, Advanced en Full Featured. Ze kunnen gedurende vijf jaar lang productievolumes van 20.000 tot 25.000 prints per maand aan.

Het laat zich raden dat Samsung Electronics Belgium met zijn nieuwe MFP’s als deurenopener niet zal aarzelen om in bedrijfsomgeving ook aan cross-selling te doen.

Tot het assortiment horen immers ook A4-laserprinters en -multifunctionals, notebooks, laptops, display-schermen, harde schijven en dies meer.

Gigantische expertisebasis

In het verleden trad Samsung binnen de printer-markt vooral als OEM-constructeur op. Een vijftal jaar terug pakte het bedrijf uit met een eigen printer-merk.

“Samsung is sinds eind de jaren ’90 de op één na grootste leverancier van laser-engines aan andere constructeurs,” weet Tom Haezaert, channel marketing manager ITD.

De kracht van Samsung als printer- en MFP-constructeur schuilt precies in het feit dat de fabrikant het hele productieproces onder eigen dak beheert. Alle know-how (engines, controllers, drum-units, …) zit intern.

XOA

Symbolisch voor die sterke technologische onderbouw is het XOA-platform in het nieuwe multifunctional-gamma. XOA, voluit eXtensible Open Architecture, stelt de gebruikers in staat de interface van hun Samsung-MFP te personaliseren, via toevoeging van hun bedrijfslogo, en met applicaties toe te rusten die doorheen de hele bedrijfsomgeving dezelfde “look & feel” hebben.

De XOA-SDK (software development kit) biedt ontwikkelaars dan weer de kans de MFP’s in hun bestaande applicaties te integreren.

“Maximale flexibiliteit put de XOA-SDK uit het feit dat ingebedde oplossingen kunnen draaien op basis van zowel Java- als web services  (HTML)-gebaseerde technologie. De keuze tussen beide ligt bijgevolg bij de eindklant en wordt hem niet door de constructeur opgedrongen,” verduidelijkt Kristof Vande Reyd.

Samsung’s open platform staat derhalve in schril contrast met de gesloten systemen van concurrerende vendors, luidt de impliciete boodschap.

Inmiddels werden op XOA al een aantal applicaties ontwikkeld die zich situeren op vlak van document management, output management, document distribution, device management en dies meer.

Samsung sloot voor zijn MultiXpress-gamma al samenwerkingsakkoorden met 19 verschillende software-vendors, met name DPD Goldfax, Ubiquitech, Oberon, BITS, ITractive, Pharos, SC Synergy, Drivve, Prism, MWai, SafeCom, NDDigital, OCM, PCounter, PaperCut, Equitrac, Doxense, Scanshare en Kofax.

Nieuw distributie-apparaat

Via Tech Data en Ingram Micro bediende Samsung Electronics ITD vooralsnog het retail-segment.

In het verleden bleef de aanwezigheid van de fabrikant in het zakelijke segment voornamelijk beperkt tot deelname aan de aanbestedingsrondes van grote instellingen (ministeries, Europese instellingen, …).

De lancering van een eigen MFP-gamma in het A3-segment, per definitie gerelateerd aan de bedrijfsmatige markt, brengt daar verandering in. Een en ander noopte Samsung Belgium tot het opzetten van een maatspecifiek distributie-apparaat.

Zo heeft het bedrijf momenteel een netwerk van een tiental Samsung Business Centers (SBC) in uitbouw, die sterk geografisch worden georiënteerd. Het gaat telkens om partijen met jarenlange ervaring in de copier- en printing-wereld.

“SBC Antwerpen (Antwerpen), SBC West (Deinze), SBC Oost (Deinze), SBC Brussel (Zaventem), SBC Wallonie (Gosselies) en SBC Mechelen (Mechelen) zijn intussen operationeel,” aldus Haezaert.

“Elk van die SBC’s beschikt telkens over een showroom en demo-ruimte,” wordt daaraan toegevoegd.

Een nieuwe portaal-site, Samsung Power Partner Portal, gidst de (potentiële) klant automatisch naar het Samsung Business Center binnen zijn regio.

Teknologic (Antwerpen) is dan weer specifiek opgericht als nationale service-organisatie voor het hele Samsung Business Center-netwerk. Teknologic’s rol is drieledig.

Zo tekent de organisatie voor het servicen van de Samsung A3-MFP’s op het terrein, het aanbieden van managed print services (MPS) en de implementatie van software-applicaties op de toestellen.

Samsung Electronics Belgium sloot voorts een partnership met een gespecialiseerde partij die, aan de top van de distributiepyramide, vooral een logistieke functie opneemt.

“Het nieuwe distributiemodel voor Samsung’s MFP-aanbod wordt in België in pilootfase uitgerold. Blijkt het succesvol, zal Samsung het ook binnen dat specifieke marktsegment systematisch in andere landen uitrollen,” onthult Tom Haezaert.


Top 3-ambities

In het MFP-segment gaat Samsung Electronics resoluut de concurrentie aan met een aantal gevestigde waarden. Door zich later in de A3-MFP-segment te begeven, kan Samsung alle bestaande en met succes beproefde “features” in zijn toestellen inbedden.

De openheid van het XOA-platform geldt als een niet onbelangrijke concurrentietroef. Ook opmerkelijk en concurrentie-onderscheidend, aldus onze beide gesprekspartners, is de eco-calculator die de Samsung-MFP’s aan boord hebben.

“Bij wijziging van bepaalde instellingen door de gebruiker, geeft de eco-calculator automatisch aan wat de impact van die ingreep is op de CO2-uitstoot, het energie- en papierverbruik. Een en ander kan de gebruiker ertoe aan zetten voor bepaalde afdrukken te opteren voor een lagere print-kwaliteit (lees: minder toner-verbruik en CO2-uitstoot, nvdr.) of voor een recto/verso-output,” aldus Vande Reyd.

Samsung investeerde in de ontwikkeling van het MultiXpress-gamma in de voorbije twee jaar 150 miljoen USD. Vandaar ook de uitgesproken marktambities.

“Tegen 2015 mikken we in België op een Top 3-status in de markt van de A3-MFP-vendors,” stellen onze beide gesprekspartners unaniem.

Die markt is in België licht groeiend, zo luidt het. Jaarlijks worden een 30.000 tot 32.000 dergelijke units verkocht.