Flamac en Imec ontwikkelen samen nieuwe materialen voor zonnecellen

Nano-elektronica-onderzoekscentrum imec en Flamac, een afdeling van SIM V.Z.W. (Strategisch Initiatief Materialen in Vlaanderen), gaan samen werken om een nieuwe generatie van halfgeleiders voor zonnecellen te ontwikkelen. In het kader van deze samenwerking worden nieuwe materialen onderzocht als alternatief voor de standaard zonnecellen bestaande uit koper, indium, gallium en selenium (CIGS).


De recent geïnstalleerde PVD (Physical Vapour Deposition)/PE-CVD (Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition)-coater maakt het mogelijk verschillende dunne-filmmaterialen automatisch aan te brengen.

Het platform bestaat uit acht proceskamers die het toelaten het PVD- en PE-CVD coating-proces te bestuderen.

Deze coating-eenheid, samen met de grote verscheidenheid aan high-throughput analyse-apparatuur in Flamac, vormen een sterk platform voor het versneld screenen van nieuwe materialen.

Imec’s onderzoek naar zonnecellen focust op het verbeteren van de efficiëntie en produceerbaarheid van een aantal belangrijke technologieën - vooral silicium-gebaseerde zonnecellen en dunne-film zonnecellen, zoals organische zonnecellen en cellen op basis van nanodeeltjes, aangebracht via inkjet-technologie.

Imec’s dunne-film zonnecelactiviteiten zijn geïntegreerd in het Solliance samenwerkingsverband.

Solliance heeft de ambitie de driehoek Eindhoven-Leuven-Aken (ELAT-regio) te versterken als wereldspeler in dunne-film zonneceltechnologie.

Solliance wil deze ambitie verwezenlijken door gemeenschappelijk gebruik van state-of-the-art infrastructuur, wederzijdse afstemming van onderzoeksprogramma’s en nauwe samenwerking met het zonne-energie-bedrijfsleven.