Imec tekent nieuwe vijfjarige overeenkomst met Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid heeft een nieuw convenant afgesloten met het Leuvense nano-elektronica onderzoekscentrum imec voor de periode van 2012-2016. De komende vijf jaar zal imec jaarlijks steun ontvangen van de Vlaamse overheid mits het voldoen aan de strategische en operationele doelstellingen en de daaraan gekoppelde kritische prestatie-eisen die in het convenant werden gesteld.

In het convenant zijn een aantal belangrijke nieuwe klemtonen opgenomen.

Zo zijn onder andere de strategische doelstellingen van imec meer gericht op de maatschappelijke uitdagingen, zoals gezondheid en duurzame energie.

Ook gaat meer aandacht naar de impact van imec op Vlaanderen, in het bijzonder naar innovatiegerichte KMO’s.

Imec zal een pool van coaches opzetten die advies kunnen geven van Vlaamse bedrijven over de impact van nieuwe technologieën of trends op hun concrete innovatie-inspanningen.

Imec zal ook Vlaamse bedrijven naar buitenlandse contracten begeleiden.

Ook de oprichting van spin-offs blijft uiterst belangrijk. Hiervoor kan imec een beroep doen op de middelen van het SOFI-fonds.

In de evaluatie, voorafgaand aan het nieuwe convenant, bleek dat imec zijn internationale positie als excellentiecentrum in halfgeleidertechnologie, nano-elektronica, nanotechnologie, ontwerpmethodes en technologieën voor ICT-systemen behouden en zelfs verstevigd heeft.

Vandaag werkt imec samen met zo goed als alle wereldleiders uit de chip-industrie zoals Globalfoundries, Intel, Micron, Panasonic, Samsung, TSMC, Elpida, Hynix, Fujitsu, Sony en Qualcomm.