Vlaamse regering keurt voorontwerp decreet ruimtelijke economie goed

De Vlaamse regering heeft het voorontwerp van decreet ruimtelijke economie definitief goedgekeurd. De doelstelling is duidelijk: in voldoende goed toegeruste en goed gelegen economische locaties voorzien zodat de economische groei niet wordt belemmerd. Tegelijk moeten dit duurzame locaties zijn, die leiden tot een hoger bedrijfseconomisch rendement, minder milieubelasting en een beter gebruik van de ruimte door samenwerking tussen bedrijven onderling of met de overheid.


Belangrijke elementen voor de toekomst zijn onder andere dat de vraag naar en aanbod van ruimte voor bedrijfshuisvesting beter gemonitord zal worden, én dat het aanbod effectief door ondernemingen wordt benut. Zo zal permanent een foto kunnen worden genomen van de status van een bedrijventerrein en de inspanningen die worden geleverd om deze op de markt te brengen.

Het instrumentarium om de grondontwikkeling te versnellen wordt versterkt (onteigeningsinstrument) en de terugkoopregeling gemoderniseerd met voldoende rechten voor de investeerders.

Ten slotte zullen de subsidies in de toekomst hoofdzakelijk gericht worden op de herontwikkeling van bestaande of gewezen bedrijventerreinen, omdat deze het meeste nood aan steun hebben voor een rendabele ontwikkeling.