Nieuwe ecologiesteunregeling ziet het daglicht

De Vlaamse regering heeft beslist om ondernemingen die in het Vlaams Gewest gevestigd zijn, te ondersteunen voor strategische ecologie-investeringen. Gelijktijdig besloot men om de bestaande ecologiesteun aantrekkelijker te maken. Bedoeling is zodoende de vergroening van de economie extra te ondersteunen. Voor dit jaar is een budget van 35 miljoen euro vrijgemaakt voor deze strategische ecologiesteun.


De onlangs goedgekeurde versoepeling bestaat uit twee zaken. Ten eerste worden de steunpercentages opgetrokken in functie van de maximale steungrenzen die de Europese Commissie toestaat, tot 70% in plaats van de huidige 40%. Ten tweede zullen de meeste technologieën een hogere eco-klasse krijgen toebedeeld zodat de steunpercentages voor deze technologieën interessanter worden.

De “strategische ecologiesteun” vormt een aanvulling op de bestaande steunregeling. Een en ander wordt ingezet voor projecten die een integrale milieu- of energie-oplossing op bedrijfsniveau bieden.

Het betreft technologieën die, gezien hun uitzonderlijke en unieke karakter, moeilijk kunnen worden gestandaardiseerd en doorgaans niet in aanmerking komen om op de limitatieve technologielijst te worden opgenomen. Deze benadering biedt de onderneming een grotere keuzevrijheid bij het kiezen van zijn investeringen dan wanneer men via die technologielijst gaat.

De instapdrempel bedraagt minimaal 5 miljoen euro en het project dient in de globale visie van de onderneming ten aanzien van milieu- en energiegebruik te kaderen.

Ondernemingen die aan de nodige voorwaarden voldoen, kunnen voor een maximaal bedrag van 1 miljoen euro steun ontvangen.

Vorig jaar werd slechts 12 miljoen euro van het veel ruimere budget aan ecologiepremies aan ondernemingen toegekend. Dat was onder meer te wijten aan het beperkt aantal technologieën dat voor steun in aanmerking kwam, de relatief lage steunpercentages alsook de te strikte voorwaarden om van steun te kunnen genieten, weet UNIZO.