Hogere zwangerschapsvergoeding voor vrouwelijke zelfstandigen

Sinds 1 juli j.l. kan elke vrouwelijke zelfstandige aanspraak maken op 260 euro extra tijdens het zwangerschapsverlof.


Elke kersverse zelfstandige moeder beschikt in totaal over acht weken zwangerschapsverlof, waarvan drie weken verplicht zijn op te nemen en vijf weken vrijblijvend.

Binnen een tijdsspanne van vijf maanden kan de vrouwelijke zelfstandige vrij haar vijf weken kiezen en opnemen in functie van haar zelfstandige activiteit.

Gemiddeld neemt een vrouwelijke zelfstandige zo’n 7,64 weken op.