Vlaanderen bouwt LED-netwerk voor KMO's uit

Vlaanderen biedt aan de Vlaamse hoger onderwijsinstellingen de mogelijkheid om per provincie Laagdrempelige Expertise- en Dienstverleningscentra (LED’s) uit te bouwen. Deze moeten de verspreiding van kennis naar kleine KMO’s vergemakkelijken. Het model van de LED’s is met steun van EFRO en de Vlaamse overheid ontwikkeld en met succes toegepast in de provincie West-Vlaanderen. De provinciale Innovatiecentra treden per provincie als coördinerende instantie op.


Sinds 2008 behoort het LED-netwerk West-Vlaanderen tot de portefeuille van gesteunde projecten van het Agentschap Ondernemen.

Vertrekkend vanuit de aanwezige kennis en expertise van de hogescholen en vanuit de vragen en noden van het werkveld, worden specifieke LED-domeinen geselecteerd (een zo breed en gevarieerd mogelijk pakket). Binnen deze domeinen wordt in middelen voorzien om medewerkers in de hogescholen vrij te stellen voor concrete, kortlopende informatieverstrekking ten behoeve van (voornamelijk) kleine en micro-ondernemingen. Belangrijk daarbij is dat alle LED’s vraaggedreven werken en dat de dienstverlening tegen laagdrempelige voorwaarden ter beschikking wordt gesteld.

Om deze vorm van laagdrempelige expertise en dienstverlening verder te ontsluiten voor alle KMO’s, wil de Vlaamse overheid per provincie een gelijkaardig LED-netwerk uitbouwen. Vandaar de oproep “LED-netwerk Vlaanderen”.

Voor het project wordt 2,5 miljoen euro vrijgemaakt. De Vlaamse overheid betoelaagt tot 80% van de aanvaardbare projectkosten, met een maximum van 460.000 euro per project.

De oproep wordt in vijf percelen opgedeeld, respectievelijk de vijf Vlaamse provincies. Zowel privaatrechterlijke als publiekrechtelijke entiteiten (inclusief erkende Vlaamse hoger onderwijsinstellingen) kunnen in een project participeren.

Ondernemingen kunnen aan deze oproep niet deelnemen. Entiteiten dienen toe te treden tot een samenwerkingsverband, een samenwerking tussen ten minste twee erkende Vlaamse hoger onderwijsinstellingen, ten minste twee van de meest representatieve werkgeversorganisaties vertegenwoordigd in de SERV en het Innovatiecentrum.

De aanvragen in het kader van de lopende oproep moeten uiterlijk op 27 september 2012 (om 12.00 u) ingediend zijn.