OVAM mee aan doopvont Europees ENEC-netwerk

Vanuit het streven naar een duurzamer Europa, hebben vijf vooraanstaande ecodesign-centra en hun respectieve regionale regeringen de handen in elkaar geslagen om een samenwerkingsplatform op te richten dat de know-how rond eco-design en levenscyclusdenken wil ontwikkelen, verspreiden en toepassen. Deze overeenkomst kreeg de naam “European Network of Ecodesign Centres” (ENEC). Oprichtende centra zijn respectievelijk het Ecodesign Centre (Wales), het Basque Ecodesign Center (Baskenland), OVAM (Vlaanderen), het Effizienz-Agentuur (Noordrijn-Westfalen) en de Pôle Eco-conception (Rhône-Alpes).


Het netwerk, afgekort tot ENEC, zal zich in de eerste plaats richten op eco-design voor KMO’s, via een open samenwerkingsproces waarbij met de relevante stakeholders wordt samen gewerkt waar nodig. Hiervoor zullen de krachten worden gebundeld met opvoerders, designers, consumenten, beleidsmakers, wetenschappers, onderzoekers, multinationals en sectororganisaties rond alle aspecten van eco-design. De activiteiten zullen gaan van ontwikkeling en uitvoering van een beleid tot de implementatie in industrie en onderwijs, om ervoor te zorgen dat meer bedrijven aan eco-design gaan doen.

ENEC zal onder meer voorstellen doen voor nieuwe, marktgebaseerde instrumenten op regionaal en nationaal regeringsniveau om de inplanting van eco-design in KMO’s te versnellen. ENEC heeft tot doel om internationaal erkend te worden als het toonaangevende platform voor eco-design en levenscyclusdenken in KMO’s. Hiertoe zal ENEC gezamenlijke projecten ontwikkelen die de gemeenschappelijke uitdagingen voor de regio’s aanpakken en ervoor zorgen dat Europa een voortrekkersrol speelt in het stimuleren van de vraag naar eco-design.

Meer info: www.ecodesigncentres.org.

Meer sectornieuws

Agenda