Eerste elektrische auto's met Limburgse aandrijftechnologie op de weg

In Hasselt werden begin vorige maand de eerste elektrische voertuigen op basis van Limburgse technologie aan Infrax afgeleverd. De wagens, toegerust met een elektrische aandrijving van Punch Powertrain, vormen een onderdeel van de proeftuin Elektrische Voertuigen. Meer dan vijftig bedrijven en organisaties nemen intussen deel aan de in 2011 opgezette proeftuin en testen innovatieve technologieën, producten, diensten en concepten in een echte leef- en werkomgeving. De proeftuin Elektrische Voertuigen wil enerzijds Vlaamse bedrijven ondersteunen om mee te kunnen concurreren met de wereldtop, anderzijds de Vlaamse burgers overtuigen van de voordelen van elektrische auto’s op vlak van milieu en gezondheid.


Punch Powertrain en de Limburgse investeringsmaatschappij LRM werken samen aan de realisatie van een vloot elektrische voertuigen. De voertuigen worden door Punch Powertrain en Limburg EV, een dochter van LRM, ingezet in de specifieke proeftuinprojecten “iMove” en “EVTecLab”.

Binnen het “iMove”-project werd intussen een eerste reeks van tien voertuigen aan Infrax uitgeleverd. Het “iMove”-platform focust niet enkel op hernieuwbare energie, smart grids en batterijtechnologie, maar ook op het mobiliteitsgedrag van de testgebruikers.

In de loop van het eerste kwartaal van 2013 worden nog eens een twintigtal elektrische voertuigen ter beschikking gesteld van een aantal Limburgse steden en gemeenten die zich reeds als testgebruiker hebben geëngageerd. Deze voertuigen kaderen binnen het “EVTecLab”-platform, waarvan Punch Powertrain de coördinatie voor zijn rekening neemt.