Voka West-Vlaanderen start met lokale raad Noord-Frankrijk

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen richt een “lokale raad” op met West-Vlaamse ondernemers die in Noord-Frankrijk zijn gevestigd. Voka wil de vinger aan de pols houden van wat bij hen leeft en zo nog beter op hun noden inspelen. De raad bestaat uit een 15-tal West-Vlaamse ondernemers.

De “lokale raad” zal functioneren naar analogie met de lokale raden in de verschillende West-Vlaamse regio’s. Jaarlijks zullen drie tot vier bijeenkomsten plaats vinden. De groep zal voor Voka West-Vlaanderen een rechtstreeks klankbord vormen.

Tijdens de bijeenkomsten worden niet enkel streekdossiers besproken, maar wordt ook gastsprekers uitgenodigd, actuele onderwerpen aangesneden en dies meer. Doel is om heel gericht problemen te bespreken en concreet aan te pakken. Er is uiteraard ook tijd voor netwerking en dialoog.