Technologische industrie krijgt het ook moeilijk in 2013

Ook 2013 wordt een moeilijk jaar voor de technologische industrie in ons land. Technologiefederatie Agoria verwacht een lichte achteruitgang van de productie (- 2,3%) en de werkgelegenheid (- 3.300 jobs)

Vooral de impact van de sluiting van Ford Genk weegt door. Toch maakt een aantal beter presterende sectoren een deel van dit verlies goed: de sectoren ICT, luchtvaart en contracting & maintenance verwachten lichte groei. Dat de desindustrialisering van ons land een natuurwet is, zoals sommigen beweren, klopt alleszins niet, aldus Agoria.

Vooral door het verlies aan competitiviteit verdwijnen industriejobs. Onze export groeit trager dan in de buurlanden, waardoor de industriële werkgelegenheid in de industriële sector jaarlijks met 1,5% afnam sinds 1995. In de eurozone is die daling veel minder scherp: slechts 0,3% per jaar over dezelfde periode. Een goed industrieel beleid maakt dus wel degelijk verschil.

Ons land kan zijn industrie helpen door investeren te belonen, een fiscaal beleid met lange termijnvisie, innovatie te steunen en de loonkostenhandicap weg te werken, meent de federatie van de technologische industrie.