CORE Business-project van start

Vertegenwoordigers van kunststofbedrijven, textielbedrijven en bedrijven uit de milieusector namen onlangs deel aan het start-event van CORE (Controlled Recycling) Business. Dat gemeenschappelijk project van FEBEM, Centexbel, Federplast.be en de Flanders’ PlasticVision-divisie VKC haakt in op het programma Vlaanderen in Actie - Nieuw Industrieel Beleid van de Vlaamse overheid.

Bedoeling van het project, dat ondersteund wordt door het Agentschap Ondernemen, is om de competenties van de afvalverwerkende bedrijven te matchen met die van de kunststof- en textielbedrijven opdat afval van de ene sector waardevolle grondstof voor de andere zou worden.

Kunststofverwerkende bedrijven en textielbedrijven gebruiken grotendeels gelijkaardige polymere grondstoffen die zij met verschillende technieken omzetten in enerzijds kunststofproducten, anderzijds textielproducten. Een bekend voorbeeld van deze synergie is de recyclage van PET-drankflessen in polyester-textiel: het betreft twee totaal verschillende producten, maar ze zijn wel van een zelfde polymeer gemaakt.

Twee concrete initiatieven staan inmiddels in de steigers. Zo is er een samenwerking gestart om te zoeken naar recyclage-oplossingen en -markten voor polyvinylbutyraat (PVB), de folie in het gelaagd glas van autoruiten en veiligheidsbeglazing. Bij dit project wordt ook een beroep gedaan op de inbreng van FISCH, de Vlaamse Competentiepool voor duurzame chemie, om te bekijken of chemische technologie kan worden gebruikt voor het opwaarderen van dit type afval.

Een ander initiatief beoogt een Internet-tool te ontwikkelen om makkelijk toegang te krijgen tot de competenties van meer dan vijftig bedrijven die actief zijn op het vlak van recyclage van kunststoffen, textielpolymeren en rubber.