Zes Belgen op tien geconfronteerd met cyber-criminaliteit

On-line veiligheidsproblemen nemen toe

Zes Belgen op tien kregen vorig jaar af te rekenen met cyber-criminaliteit. Dat meldt CERT.be, het federale cyber emergency team.

Cyber-criminaliteit haalt de afgelopen maanden steeds vaker de media. Meestal gaat het daarbij om verhalen van bedrijven of organisaties die onder vuur van cyber-criminelen komen te liggen. Maar uit het onderzoek van CERT.be blijkt dat ook eindgebruikers steeds vaker met allerlei veiligheidsproblemen worden geconfronteerd.

Koploper qua problemen waarmee gebruikers worden geconfronteerd is nog steeds het virus of de malware die rechtstreeks schade aan de computer berokkent (25,72%) Maar ook malafide pogingen om geld of informatie te ontvreemden (18,56%), het ongewenst versturen van e-mails vanuit het eigen adres (17,16%) en wachtwoorden die plots niet meer geldig zijn (14,03%) staan hoog op het lijstje.

Bezorgdheid

De bezorgdheid over on-line veiligheid is groot tot zeer groot bij zowat de helft van de Internet-gebruikers (49,15%). Een derde (34,78%) is eerder neutraal, terwijl 16,07% zegt niet tot helemaal niet bezorgd te zijn.

De bezorgdheid is het grootst bij Internet-bankieren (waarbij 60,75% zich zorgen maakt) en on-line shopping (46,17%). Niet toevallig twee activiteiten waar rechtstreeks geld bij te pas komt. Ook wanneer er gesurft wordt naar onbekende sites (35,12%) of er persoonsgegevens worden gevraagd (34,73%), is meer dan een derde van de Belgen meteen op zijn hoede. Sociale netwerken maken een kwart van de Belgen bezorgd, terwijl surfen op een publiek draadloos netwerk slechts bij 14,98% tot wenkbrauwgefrons leidt.

Geen aangepast gedrag

De bezorgdheid weerspiegelt zich echter niet meteen in het gedrag. Zo wijzigt 40% van de Belgen een wachtwoord enkel in geval van problemen of wanneer ze hun wachtwoord vergeten zijn. 22% wijzigt zijn wachtwoord zelfs nooit.