Geconsolideerde jaarrekening biedt zicht op werkelijke rendabiliteit

Uitzuivering op intra-groepsrelaties

Een vennootschap dient jaarlijks een jaarrekening op te maken. Bij vennootschappen die deel uitmaken van een groep van verbonden vennootschappen, vertelt deze individuele jaarrekening echter slechts een deel van het verhaal. Om een volledig zicht te krijgen van het werkelijke economische resultaat van de groep, kan het vaak aangewezen zijn om een geconsolideerde jaarrekening op te maken.

Bij een geconsolideerde jaarrekening wordt een groep van vennootschappen als één enkele economische entiteit voorgesteld. Dat betekent dat alle transacties tussen de verschillende vennootschappen  van de groep in de consolidatie worden geëlimineerd. Enkel de aan- en verkopen aan derden buiten de groep, worden m.a.w. in de geconsolideerde resultaten opgenomen. Ook balansmatig worden alle intra-groepsrelaties, zoals interne vorderingen en schulden uitgezuiverd.

Hierdoor krijgt het management en derden, zoals bijvoorbeeld banken , een zicht op de werkelijke resultaten en financiële positie van de groep als geheel. Zo zullen de winsten van één vennootschap eventueel gecompenseerd worden met de verliezen van een andere vennootschap en komt de werkelijke rendabiliteit naar voren.

Dit bedrijfseconomisch zicht wordt nog versterkt doordat men de mogelijkheid heeft om de geconsolideerde jaarrekening op te maken volgens bedrijfseconomische criteria. Zo kunnen de, vaak fiscaal geïnspireerde afschrijvingen van de enkelvoudige jaarrekeningen, in de consolidatie aangepast worden om beter aan te sluiten bij de bedrijfseconomische veroudering, zonder dat dit fiscaal gevolgen heeft.

Criteria

Voor zogenaamd “grote” groepen van vennootschappen bestaat er een wettelijke verplichting om een geconsolideerde jaarrekening op te maken en neer te leggen. Een groep wordt als groot beschouwd, indien zij gedurende ten minste 2 opeenvolgende jaren minstens twee van de drie volgende criteria overschrijdt :

  • Een jaaromzet van 29.200.000,00 EUR
  • Een balanstotaal van 14.600.000,00 EUR
  • Gemiddeld 250 werknemers

Aangezien deze criteria op geconsolideerde basis worden beoordeeld, dient de groep dus eigenlijk eerst te consolideren om dan vast te stellen of er al dan niet verplicht moet geconsolideerd worden.

Naast deze grote groepen, maken echter ook meer en meer “kleine” groepen een geconsolideerde jaarrekening op. Vaak gebeurt dit op vraag van de banken die op die manier een duidelijk zicht willen krijgen op de totale schuldpositie en terugbetalingscapaciteit van de groep.

Geen fiscale consolidatie

Ook fiscaal heeft de geconsolideerde jaarrekening haar belang. Bepaalde fiscale voordelen zoals de mogelijkheid om gedurende een volledig jaar af te schrijven in het jaar van investering of de verhoogde notionele interestaftrek, zijn immers enkel voorbehouden voor kleine vennootschappen. Op fiscaal vlak zijn dit vennootschappen die geconsolideerd niet meer dan 2 van de volgende criteria overschrijden :

  • Een jaaromzet van 7.300.000,00 EUR
  • Een balanstotaal van 3.650.000,00 EUR
  • Gemiddeld  50 werknemers

Helaas geldt deze consolidatie enkel voor het beoordelen of een vennootschap al dan niet groot is voor de toekenning van bepaalde voordelen en bestaat er in België geen echte fiscale consolidatie. Op fiscaal vlak zullen de winsten in één vennootschap van de groep dus niet gecompenseerd worden met de eventuele fiscale verliezen van een andere vennootschap van de groep.

Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Vandelanotte.

Meer info: 056/43.80.60 of http://www.vandelanotte.be/.

Meer sectornieuws

Agenda