AG Insurance lanceert Pack Huurder

AG Insurance Belgium N.V. (Brussel), het gewezen Fortis Insurance Belgium, heeft het Pack Huurder ontworpen. Dat omvat verschillende verzekerings- en bijstandswaarborgen die de huurder beter beschermen.

Het Pack Huurder omvat een waarborg Rechtsbijstand Huurder, financiële ondersteuning (ingeval één van beide partijen zich genoodzaakt ziet om het huurcontract vroegtijdig te beëindigen) en 24 u op 24 bijstand ingeval van dringende defecten die het normale gebruik van de huurwoning verhinderen (geblokkeerde garagepoort, defecte verwarmingsketel, verstopt toilet, ...).

Meer info: 02/664.81.11 of www.aginsurance.be.