Gimv zet Health & Care-fonds op

Doelstelling: 10 tot 15 investeringsdossiers

Naast Gimv-XL, Gimv-Agri+, DG Infra+, DG Infra Yield, Biotech Fonds Vlaanderen en Arkiv Techology, zet investeringsmaatschappij Gimv N.V. (Antwerpen) het Health & Care-fonds op. Gimv en zijn referentie-aandeelhouder VPM (Vlaamse Participatiemaatschappij) dragen elk 50 miljoen euro aan. Ambitie is tegen de zomer van volgend jaar nog eens 100 miljoen euro bij institutionele investeerders op te halen. “Daarmee wordt Gimv Health & Care het grootste fonds binnen zijn geografisch werkgebied met een uitgesproken focus op gezondheidszorg,” benadrukt Gimv-voorzitter Urbain Vandeurzen. Het fonds zal maximaal tot 25 miljoen euro investeren in groeibedrijven actief in Health & Care-diensten en medische technologieverstrekkers (Medtech). Gimv mikt op een tien- tot vijftiental investeringsdossiers met zijn nieuwe fonds.

Health & Care is één van de vier strategische actiedomeinen waarop Gimv zich sinds zowat zes maanden heeft teruggeplooid. Het nieuw opgerichte fonds sluit aan bij de Proeftuin Zorginnovatie Vlaanderen en haakt in op de doelstellingen van Flanders’ Care. De investeringsinspanningen van Gimv op vlak van gezondheidszorg beperkten zich vooralsnog tot early-stage financieringen in biofarma/agrobiotech-bedrijven, waarbij het zwaartepunt van huidige portefeuille zich vandaag voornamelijk in Vlaanderen situeert.

Het Health & Care-fonds mikt ook op de andere thuismarkten van Gimv, met name Nederland, Frankrijk en Duitsland. Bovendien positioneert het initiatief zich op het aanverwante segment van gezondheids- en zorgdienstenbedrijven  alsook op medtech-ondernemingen. Qua investeringsbedrag mikt men op transacties tussen de 10 en 25 miljoen euro.

Model Biotech Fonds Vlaanderen dupliceren

Gimv stelt zich tot doel met het Health & Care-fonds (de opsplitsing is geen toeval, nvdr.) het succes van Biotech Fonds Vlaanderen te herhalen. Gimv Health & Care maakt deel uit van het Health & Care-platform, samen met Biotech Fonds Vlaanderen en Gimv-Agri+ Investment-fonds. Laatstgenoemde zijn fondsen met een hoog risicoprofiel, met investeringdossiers als Ablynx, Actogenix, Multiplicom, Pronota en Agrosafve. De (geplande) investeringen van het nieuwe Health & Care-fonds vertonen een middelmatig (Medtech) tot laag (Health & Care Services) risicoprofiel.

“Met Medtech zijn we volop bezig met de uitbouw van een track record. We investeerden inmiddels in bedrijven als Jenavalve, Oldelft Ultrasound en EndoSense. Voor Health & Care Services verkeren de eerste investeringsopportuniteiten in de evaluatiefase,” aldus Bart Diels, verantwoordelijke van het Gimv Health & Care-platform.

Kloof dichten

Tegen de achtergrond van de vergrijzende bevolking en de daaruit voortvloeiende druk op de gezondheidszorg, “neemt het Gimv Health & Care-fonds de uitdaging op om de kloof te dichten binnen de waardenketen van de gezondheidszorg”, zo nog Diels.

De focus van de potentiële investeringsdossiers ligt dan ook op het aanbieden van meer geïntegreerde zorgconcepten, het stimuleren van samenwerking tussen de private spelers, zorgverleners, kenniscentra en andere stakeholders binnen de zorgsector, het opzetten van PPS-samenwerkingsverbanden (m.i.v. het uitbaten van zorgcentra en de daadwerkelijke valorisatie van innovatieve technologieën). Innovatieve zorgconcepten en internationalisering van nieuwe business-modellen staan daarbij centraal, beklemtoont de verantwoordelijke voor het Health & Care-platform.

Het Health & Care-fonds, dat de rol van actieve aandeelhouder zal opnemen, neemt zich voor gemiddeld 5 tot 7 jaar aan boord te blijven. Zowat de helft van de beschikbare middelen zal in Vlaanderen worden geïnvesteerd, de rest in de andere thuismarkten maar mogelijk ook elders in Europa.

Gimv rekent erop het nieuwe fonds met succes in de markt te kunnen zetten op basis van het eco-systeem model, waarbij de brug wordt geslaan naar mogelijke andere eigen fondsen, fondsen van derden maar eveneens andere partners (kennisinstellingen, zorginstellingen, …), zowel binnen als buiten de landsgrenzen.