Aantal starters blijft afnemen

Vorig jaar kwamen er in ons land 72.643 nieuwe ondernemingen bij. Dat zijn er 1.731 ofte 2,33% minder dan een jaar eerder. Dat blijkt uit de “Startersatlas 2013” van UNIZO in samenwerking met Graydon, die de belangrijkste startersstatistieken bundelt.

De knik in het aantal starters is wel kleiner in vergelijking met de daling in 2008 en 2009, toen het telkens om een achteruitgang ging van ruim 3%. Ten opzichte van 2005 nam het aantal starters toe met 27,5%.

UNIZO ziet de aanhoudende economische crisis als belangrijkste reden voor het aantal starters.