Vlaanderen vindt zich in OESO-aanbevelingen rond rekeningrijden

Vlaams minister-president Kris Peeters stelt tevreden vast dat de aanbevelingen van de OESO rond rekeningrijden in België volledig aansluiten bij de visie die Vlaanderen momenteel uitwerkt.

Vlaanderen wil namelijk resoluut inzetten op een kilometerheffing om de principes “de gebruiker betaalt” en “de vervuiler betaalt” in de praktijk om te zetten. De Vlaamse overheid kan zich helemaal vinden in de stelling van de OESO dat een volledig geïntegreerd systeem van kilometerheffing voor vrachtwagens én personenwagens de beste oplossing is om mobiliteitssturend te werken, en dus congestie aan te pakken.

Vlaanderen kiest weliswaar samen met de andere gewestregeringen voor een gefaseerde aanpak. Het politiek akkoord tussen de gewesten voorziet in een kilometerheffing voor vrachtwagens vanaf 3,5 ton in 2016. Voor personenwagens wordt voor de zomer 2013 nog een proefproject toegewezen aan een externe partner. Doel is te komen tot een eerlijk fiscaliteit en een efficiënter en duurzamer mobiliteitssysteem, zo luidt het.