Vlaamse KMO’s hinken achterop bij keuze voor goedkopere energie

Uit cijfers van de VREG blijkt dat slechts 20% van de professionele afnamepunten voor elektriciteit een energiecontract heeft afgesloten bij een andere leverancier dan de twee standaardleveranciers in Vlaanderen, Electrabel en Luminus. Dat terwijl er in het residentiële segment een echte kentering is ontstaan en reeds 35% voor een andere leverancier koos.

Bovendien betalen professionele afnemers op het laagspanningsnet gelijkaardige tarieven als het residentiële segment, zowel wat de energiecomponent als de nettarieven betreft, ook al ligt hun verbruik een pak hoger. De kortingen op de bijdragen voor groene stroom en warmtekrachtkoppeling waarin de Vlaamse overheid heeft voorzien gelden echter slechts vanaf een verbruik van 1.000 MWh. Daardoor krijgt het KMO-segment op dit moment de zwaarste factuur gepresenteerd.

Bij de recente wetswijzigingen heeft de overheid nochtans ook aan de zelfstandigen en klein-professionelen gedacht. Bedrijven met een jaarlijks verbruik tot 50 MWh elektriciteit en 100 MWh gas kunnen zonder verbrekingsvergoeding van leverancier veranderen. Veel minder echter dan de gezinnen, die geholpen worden door specifieke vergelijkingscampagnes van de overheid, kiezen KMO’s voor een andere leverancier.

Volgens Edison Energy (Hasselt), dat zich toespitst op het reduceren van de energiefactuur voor ondernemingen, is vermoedelijk de complexiteit van de energiefactuur één van de redenen waarom zo weinig KMO’s de stap naar een andere energieleverancier zetten, naast de focus op hun eigen kernactiviteit, de kennis die nodig is om een correcte vergelijking te maken en de relatieve onbekendheid van de alternatieve leveranciers.

Meer sectornieuws

Agenda