Cilinderbouwer optimaliseert bedrijfsprocessen

VAPO Hydraulics overweegt (Gesponserde inhoud)

VAPO Hydraulics (Dadizele) rolde begin 2010 de ERP-applicatie DIMASYS|ENT van Infomat N.V. (Antwerpen) breed uit. Vorig jaar ging ook het DIMASYS Taskcentre “live”. Momenteel overweegt de sterk expansieve KMO om, op termijn, ook de Document Management- en CRM-modules te activeren. Op de standaardfunctionaliteiten van DIMASYS|ENT bouwde Infomat maatwerk dat de specifieke behoeften van de cilinderbouwer optimaal invult. Met als voornaamste resultaat een hogere bedrijfsefficiëntie en dito productiviteit, een beter inzicht in de kostprijsstructuur en nacalculatie alsook een verminderde foutenlast.

Het in 1974 door André Dewancker opgerichte VAPO Hydraulics wordt inmiddels door schoonzoon Patrick Schacht gerund. Aanvankelijk spitste het bedrijf zich toe op de hydraulische cilinderbouw, hoofdzakelijk voor de landbouwsector. Over de jaren verschoof de doelgroep naar de industriële machinebouwers en de eindgebruikers.

Op vandaag boekt VAPO Hydraulics 80% van zijn omzet met het engineeren en produceren van hydraulische cilinders en de assemblage van hydraulische power packs en manifolds. Daarnaast is de familiale KMO actief in de service en het onderhoud van hydraulische installaties alsook in de automatisatie.

Het bedrijf treedt voorts op als hoofdverdeler in België van de componenten van ondermeer Atos, Mp Filtri, EuroFluid, Galtech, Tognella, en recentelijk ook van Altantic FluidTech.

Vorig jaar noteerde VAPO Hydraulics een omzettoename met 17% tot zowat 7,5 miljoen euro. Voor 2013 mikt de onderneming op 9 miljoen euro.

“De voornaamste groeidynamiek puren we momenteel uit de Nederlandse markt, meer bepaald in de offshore-gerelateerde sector,” aldus general manager Patrick Schacht. “In het buitenland positioneert VAPO Hydraulics zich veeleer als cilinderbouwer dan als algemeen hydrauliekbedrijf,” zo luidt het.

Aan de basis van het huidige succes ligt de strategische beslissing van de KMO, goed vijf jaar terug, om te focussen op het grotere en meer hoogtechnologische werk. Zo werd in Dadizele de accommodatie verruimd met een nieuw atelier waarin, naast de reeds aanwezige grote draaibanken, een nieuwe bedfreesmachine werd ondergebracht die inwendige cilinderboringen tot 1000 mm aan kan.

Voorheen was VAPO Hydraulics lange tijd bedrijvig in de cilinderboringen tussen 30 en 400 mm, uitzonderlijk eens 500 mm. Die beslissing tot schaalvergroting werd ingegeven door de persenbouwers. Onvermoed legde de KMO aldus ook de fundamenten voor het huidige succes in de offshore-sector.

Onlangs nog zag VAPO Hydraulics zich genoodzaakt om een aanpalend pand van 2.500 m² in te huren om de huidige groei te ondervangen. In totaal beschikt het bedrijf inmiddels over 7.500 m² overdekte ruimte.

ERP-adept

De cilinderbouwer is al twintig jaar met een ERP-applicatie actief. Toen de initiële vendor overstag ging, zocht het bedrijf zijn toevlucht bij een maatwerkspecialist die zijn engagementen evenwel niet hard kon maken. In 2009 opteerde VAPO Hydraulics om over te gaan tot implementatie van DIMASYS|ENT van Infomat.

Inmiddels is de KMO binnen de productiesfeer één van de weinig partijen die de functionaliteiten van DIMASYS|ENT zo breed uitrolt en ten volle benut. Zo gebruikt VAPO Hydraulics de modules Aankoop, Verkoop, Stockbeheer, Productie, Boekhouding, Facturatie, Dienst-na-verkoop, Toonbankverkoop (150.000 artikelreferenties!, nvdr.) alsook het DIMASYS Taskcentre.

“Bovenop de productiemodule voerde Infomat heel wat maatspecifieke aanpassingen door. Een belangrijke aanpassing bijvoorbeeld was de integratie van de parameter “Lengte” die in de cilinderbouw breed wordt gehanteerd. In combinatie met barcodetechnologie, verschaft de parameter “Unieke lengte” ons op artikelniveau duidelijk inzicht in het beschikbare basismateriaal op grond van partijnummers. Naast het stockbeheer van de enkelvoudige artikelen (minimumvoorraad, maximumvoorraad, herbevoorradingsdrempel, …) is dat voor een bedrijf als VAPO Hydraulics een strategische “tool”, verduidelijkt senior account manager Geert Dejonghe.

“Ook binnen de reservatiezone van de productie maken we gebruik van scan-functionaliteit die met de ERP-applicatie is gekoppeld. Zo stuurt DIMASYS|ENT per productieorder automatisch een lijst met alle uit voorraad op te halen componenten naar de scanner. Bij ophaling worden deze ter verificatie ingescand zodat de foutenlast tot quasi-nul werd herleid,” wordt daaraan toegevoegd.

Met 15.000 artikelen op stock en constant een tweehonderdtal productieorders in uitvoering, slaagt DIMASYS|ENT erin de bedrijfsprocessen naar tevredenheid van de klant te beheren.

Geert Dejonghe: “Voor ons is DIMASYS|ENT de eerste ERP-applicatie die erin geslaagd is ons voorraadbeheer exact te verzorgen, met inbegrip van de tussentijdse toewijziging van bepaalde producten of componenten aan orders in uitvoering. De naadloze integratie tussen het ERP-pakket en DIMASYS Financials zorgde bovendien voor een forse verhoging van de productiviteit van de boekhoudafdeling. Zowel in de preproductie- als de productiefase noteerden we een zelfde productiviteitsverhoging. Op basis van de historiek kunnen we thans heel snel nieuwe ontwerpen aanmaken met een correcte budgettering. Die snelle responstijden vertalen zich in een verhoogde flexibiliteit en dito klantentevredenheid. Meegenomen is tevens het beter inzicht in de kostenstructuur en nacalculatie. Voor de distributie van de 150.000 artikelen heeft Infomat een uitbreiding gemaakt die ons in de mogelijkheid stelt een prijzenpolitiek te voeren op artikelgroepniveau met onmiddellijke prijssetting”.

Op naar bijkomende productiviteitswinst?

Dat VAPO Hydraulics heel veel belang hecht aan de extra toegevoegde waarde die het dankzij DIMASYS|ENT in de voorbije jaren wist neer te zetten, blijkt uit de (mogelijke) vervolgtrajecten. Zo activeerde het bedrijf vorig jaar het DIMASYS Taskcentre. Dat stroomlijnt en automatiseert vooralsnog de communicatie met de leveranciers.

Omwille van de bijzonder grote diversiteit aan continu in bestelling zijnde artikelen, is het voor de aankopers onbegonnen werk de laattijdige of niet-bevestigde leveringen op te volgen. Via de Messaging & Alerting-functie van het DIMASYS Taskcentre worden die taken automatisch opgevolgd en gestructureerd.

Op termijn overweegt VAPO Hydraulics ook de ECM en CRM modules van DIMASYS|ENT te activeren.

“In eerste instantie denken we aan het in gebruik nemen van het elektronisch document management-systeem CORSA ECM. Dat zouden we kunnen inschakelen voor de automatisering van de documentenstroom (technische fiches, keuringsattesten, materiaalcertificaten, …) binnen onze productieafdeling, performante zoekmogelijkheden incluis,” besluit Geert Dejonghe, die alweer luidop aan bijkomende productiviteitswinst denkt.