Nieuw subsidieproject moedigt Mechelse mediaspelers aan tot samenwerking

Ons medialandschap is continu in verandering en convergeert almaar meer naar een cross-mediale werking. Sleutelwoorden in dit nieuw mediatijdperk zijn samenwerking en kruisbestuiving tussen de verschillende spelers in deze dynamische markt. Als mediaspelers samenwerken en faciliteiten kunnen delen, vergroot dat hun kans op succes in de markt. De stad Mechelen stimuleert deze aanpak via een nieuw subsidieproject. Daarmee zal een digitaal platform worden opgericht om de sector in de regio te ondersteunen.

Met de nieuwe omgeving als achtergrond stelt de stad Mechelen zich tot doel een actieve rol op te nemen en op de cross-mediale ontwikkeling in te spelen door de aanwezige mediabedrijven in de bredere regio ten volle te ondersteunen. In het kader daarvan wordt gebouwd aan een digitaal platform dat de onderlinge samenwerking tussen de mediaspelers moet stimuleren. Bedoeling is dat mediabedrijven via dit platform allerlei bouwstenen en faciliteiten met elkaar delen, een noodzaak binnen de nieuwe cross-mediale omgeving. Men denkt daarbij aan mediadiensten in de vorm van materiaal (opnameruimtes, camera’s, …), inhoud, mensen (vacatures en stages), kennis (het platform als kennispool), ideeën (gelijkgestemden die bijvoorbeeld samen iets opstarten) en financiële middelen (sluiten van deals, crowdsourcing-initiatieven, advertentiemogelijkheden, …).

Om de regio Mechelen nog meer op de kaart te zetten als interessant voor cross-mediale bedrijven, diende de stad een subsidie-aanvraag in onder de oproep van de Vlaamse overheid “Ondernemingsvriendelijke gemeente”.

Ook Vilvoorde diende een gelijkaardige subsidie-aanvraag in, die ook als doel heeft de creatieve en kennisintensieve industrie verder in de regio te stimuleren. Omdat beide dossiers veel raakvlakken vertoonden, omwille van de geografische nabijheid en omdat Vilvoorde ook een groot aantal mediabedrijven huisvest, vraagt de Vlaamse overheid hier om samenwerking en verdere gezamenlijke profilering, wat efficiëntiewinsten mogelijk maakt.

Het gezamenlijke project heeft volgende doelstellingen: onderzoeken van de vestigingsnoden en behoeften van de kennisintensieve en creatieve industrie met het oog op het invullen van bestaande (verpauperde) industrieterreinen, kantoorruimtes of bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen (voor Mechelen wordt een detailonderzoek voor de Arsenaal-site uitgevoerd, nvdr.), beter afstemmen van onderwijs op de behoeften van de cross-mediale sector, wat tot nieuwe opleidingen kan leiden en, ten slotte, het de as Mechelen-Vilvoorde profileren en branden als cross-mediale zone met een gunstig vestigingsklimaat.