Startschot voor Flanders Logistics-consulenten

Bedrijven kunnen flink besparen en hun efficiëntie duidelijk verhogen door hun logistieke stromen optimaler te laten verlopen. De transportkosten van bedrijven kunnen tot 15% worden verlaagd, de uitstoot van CO2 kan met 12% afnemen. Om bedrijven hierbij te helpen met goed advies en concrete tips, gaan in opdracht van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken logistieke consulenten aan de slag. UNIZO en Voka steunen het initiatief. Bedrijven kunnen een beroep doen op die logistieke experten.

Vlaanderen stelt gelijktijdig de roadmap “Groene Logistiek” voor. Dat is een gebruiksvriendelijke handleiding met concrete maatregelen die bedrijven en logistieke actoren, zoals transporteurs, verladers, expediteurs moet inspireren om hun logistieke activiteiten duurzamer te maken.

Als kernpunt binnen Vlaanderen in Actie stelt Vlaanderen zich tot doel om tegen 2020 uit te groeien tot de beste Europese regio op het vlak van slimme en duurzame logistiek. Om die ambitieuze logistieke doelstellingen concreet vorm te geven, werden in Flanders Logistics verschillende strategische acties geformuleerd.

Bedrijven kunnen thans voor hun logistieke keuze kosteloos een beroep doen op de Flanders Logistics-consulenten. Die beschikken terzake over veel expertise en know-how inzake de nieuwste innovatieve logistieke concepten.

De Flanders Logistics-consulenten bekijken, in alle vertrouwelijkheid, de mogelijkheden van groene logistieke voor elke onderneming die dat wenst. Dat kan bijvoorbeeld door samenwerking met andere bedrijven, door de beladingsgraad te verbeteren of het aantal wegkilometers te verminderen. Of door een verschuiving naar het spoor of de binnenvaart voor te stellen. De consulent vertrekt daarbij altijd vanuit de goederenstroom van het bedrijf in kwestie, niet vanuit de transportmodus. Indien enkel wegvervoer mogelijk is, streven ze ook daar naar de nodige verbeteringen, om bijvoorbeeld leegtransporten of halve beladingen te vermijden.

Meer info: www.flanderslogisticsconsulenten.be.